Organisationer til regeringen: Friluftslivets foreninger kommer i corona-klemme

DSCF1735 Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Corona-krisen rammer lokale natur- og friluftsforeninger, der mister medlemmer og aflyser arrangementer. Der er behov for en hjælpepakke, der når ud til hele foreningslivet, lyder det fra Friluftsrådet.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Som paraplyorganisation for en lang række frivillige foreninger glæder Friluftsrådet sig over, at Regeringen var hurtigt ude med en hjælpepakke til dele af foreningslivet. Nu opfordrer Friluftsrådet til, at hjælpen bredes ud til resten af foreningslivet, der også kan få problemer som følge af corona/COVID-19.

Budskabet fra Friluftsrådet og en gruppe friluftsorganisationer, der i dag har drøftet de økonomiske konksekvenser for lokale friluftsforeninger med Miljøministeriet er, at der er behov for hjælp.

– Friluftslivets organisationer må som alle andre i samfundet bære de tab, der kommer som følge af corona-krisen. Men vi har også foreninger, for hvem det har store konsekvenser at aflyse aktiviteter eller miste medlemmer. De kan være truet på deres eksistens og derfor forventer vi, at finde en løsning på de problemer, der opstår i lokale foreninger, siger Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin Hansen.

Friluftsrådet gør opmærksom på, at friluftsorganisationerne tilbyder aktiviteter for børn og unge og bidrager til lokale fællesskaber. Og så lægger de frivillige kræfter og et eventuelt overskud til at forbedre naturen - som når lystfiskere forbedrer vandløbenes tilstand eller fuglekiggere og jægere varetager vigtige naturforvaltningsopgaver og forbedrer biodiversiteten.

Giv foreningslivet ens vilkår
Det er derfor et klart ønske fra friluftsorganisationerne, at de bliver ligestillet med idrætsforeninger og spejdere, der har fået en pulje til at dække lokale foreningers tab under corona-krisen.

– Det vil være naturligt at alle dele af foreningslivet ligestilles. Det er de samme vilkår, de samme problemer og det samme bidrag til samfundets sammenhængskraft, uanset hvilken frivillig forening man er. Derfor har vi en klar forventning om, at Regeringen ikke gør forskel på foreningerne uanset om man laver bål, er lystfisker eller går til floorball, siger Niels-Christian Levin Hansen.

Bidrager gerne til forsvarlig genopåbning af Danmark
Friluftsorganisationerne understregede også overfor miljøminister Lea Wermelin, at de gerne bidrager til en forsvarlig genåbning af Danmark og de frivillige foreninger.

– Foreningerne er en del af løsningen på en gradvis genåbning. Deres aktiviteter ude i det fri er en oplagt mulighed for at åbne for nogle fællesskaber, hvor man ikke behøver fysisk kontakt og nemt tage forholdsregler så man lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Derfor forventer vi, at vi bliver taget med råd i den videre proces, siger Niels-Christian Levin Hansen.

Friluftsrådet har både spejderorganisationer, idrætsorganisationer med ude-aktiviteter og andre friluftsforeninger som medlemmer. I alt er Friluftsrådet paraply for 82 medlemsorganisationer.

DGI og DIF får med Regeringens hjælpepakke henholdsvis 23 millioner og 21 millioner mens spejderforeninger får 2,5 millioner og Firmaidrætten får 2,5 millioner kroner i aftalen under Kulturministeriet.

Friluftsrådet har foreslået Miljøministeriet en pulje på 2,5 millioner kroner til natur- og friluftsorganisationerne.