Ny finanslov skuffer: Klima- og naturtiltag er stort set fraværende

Article Topimage Article Topimage Atlanterhavet Foto: Arkiv.

Danmark står i en historisk natur- og klimakrise. Alligevel er den nye finanslov mere eller mindre blottet for tiltag på klima-, natur- og miljøområdet. Skuffende, lyder kritikken fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Mandag landede Regeringens forsinkede aftale om finanslov for 2023. Aftalen er kommet på plads med et bredt flertal i Folketinget bestående af SVM-regeringen samt Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale og SF.

På klima-, natur- og miljøområdet er der blevet plads til fire mindre tiltag, og det skuffer formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

- I realiteten er der stort set ikke afsat midler til nye klima-, natur- og miljøindsatser. Det er simpelthen uambitiøst og dybt kritisabelt med tanke på, at vi står i en historisk biodiversitetskrise. Særligt vores havmiljø er på katastrofekurs, så at der ikke er afsat penge til initiativer, der kan få havet og fiskebestandene tilbage på ret kurs er helt uforståeligt, siger Torben Kaas.

Af de i alt 35,5 mio. kr., der er afsat til klima og miljø i 2023 og 2024, går 15,5 mio. kroner til Klimarådet, som dermed imod forventning undgår at blive beskåret.

Af de resterende 20 mio. kroner går 18 mio. til bekæmpelse af PFAS-forurening i form af en ny PFAS-taskforce samt et eller flere demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS-forurening. Samtidig har aftalepartierne forpligtet sig til at finde finansiering til oprydning af generationsforureningen ved høfde 42.

- Det er positivt, at Regeringen og aftalepartierne tager udfordringerne med PFAS alvorligt. Vi har for ganske nyligt efterspurgt vejledning og information om PFAS i naturen, og hvordan det påvirker eksempelvis jagt og lystfiskeri. Det håber vi, kan blive en opgave for den kommende PFAS-taskforce, siger Torben Kaas.

De sidste 2 mio. kr. på natur- og klimaområdet er afsat til at belyse mulighederne for at oprette en havnaturfond, der bl.a. skal afdække mulighederne for kompenserende naturtiltag i havet i forbindelse med udbygning af flere havvindmøller.

- At afsætte 2 mio. kroner til at afdække mulighederne for at etablere en havnaturfond er et fint signal, men langt fra det ambitionsniveau, vi kunne ønske os og som havet har så alvorligt brug for, siger Torben Kaas, der dog glæder sig over, at den nationale strategi for lyst- og kystfiskeri med en bevilling på 5 mio. kroner er sikret overlevelse.