Her er de nye repræsentanter for individuelle medlemmer

Delegerede For Individuelle Medlemmer Tag fat i din regionale repræsentant, hvis du som individuelt medlem har forslag til nye initiativer i Danmarks Sportsfiskerforbund. Foto: Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer har fået et nyt talerør fra hver af landets fem regioner.

De individuelle medlemmer i Danmarks Sportsfiskerforbund har fået fem nye repræsentanter. Fra hver region var der én kandidat til posten som delegeret, og det betyder, at alle fem fik titlen som delegeret for de individuelle medlemmer. De nye delegerede er:

Frederik Lorentzen – Region Hovedstaden
Torben Meldgaard – Region Sjælland
Allan Schiby – Region Nordjylland
Henrik Søballe Sørensen – Region Midtjylland
Lars Feldskou – Region Syddanmark

Læs om de nye delegerede her

Kan stille beslutningsforslag
De nye delegerede vil repræsentere Sportsfiskerforbundets individuelle medlemmer ved de kommende landsdelsmøder i november måned og ved Kongressen den 14.-15. marts 2020.

Tag fat i den delegerede fra din region, hvis du har spørgsmål eller ideer til initiativer i Danmarks Sportsfiskerforbund. De delegerede kan på vegne af medlemmerne stille beslutningsforslag til Kongressen i 2020 og har dermed samme demokratiske indflydelse som delegerede fra Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger.