Ny sejr i klagenævnet: Børup Sande Havbrug mister sin miljøgodkendelse

Børup Sande Havbrug Ligger 275 Meter Fra Land Foto KKFE

Miljø- og Fødevareklagenævnet har efter en klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund ophævet Fredericia Kommunes miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug, der ejes af Snaptun Fisk Export. Miljøgodkendelsen har ikke indeholdt en tilstrækkelig vurdering af havbrugets påvirkning af den sårbare natur i Lillebælt.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Fredericia Kommunes miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug af 9. marts 2017. Sagen er dermed hjemvist til fornyet behandling i Fredericia Kommune. Afgørelsen kommer efter, at Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over havbrugets miljøgodkendelse.

Klagenævnet har begrundet afgørelsen med, at Fredericia Kommune i sin miljøgodkendelse ikke har lavet en såkaldt habitatkonsekvensvurdering, altså en tilstrækkelig vurdering af havbrugets påvirkning af den sårbare natur og af havmiljøet i det nærliggende Natura 2000-område ”Lillebælt”.

Danmarks Sportsfiskerforbund har dermed fået medhold i tre klagesager angående havbrugs miljøgodkendelser på to måneder. De to andre klager har drejet sig om Hundshage Havbrug i Horsens Fjord og Flækøjet Havbrug i Lillebælt.

– Vi er meget tilfredse med, at der er faldet afgørelse i sagen og at vi har fået medhold i klagen. Det er en sejr for havmiljøet i Lillebælts-området. Børup Sande Havbrug påvirker ligesom det nærliggende Flækøjet Havbrug naturen og vandmiljøet i Lillebælt negativt. Det er derfor helt uholdbart, at havbruget har kunne få tilladelse til at udlede store mængder næringsstoffer direkte ud i havet, uden at der foretaget de nødvendige undersøgelser af konsekvenserne, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Børup Sande Havbrug

 

  • Børup Sande Havbrug ligger i den nordlige del af Lillebælt, ca. 500 meter syd for Skærbæk Havn i udmundingen af Kolding Fjord.

 

  • Havbruget består af op til 10 netbure med en diameter på 19 meter og en dybde på 6 meter.

 

  • Børup Sande Havbrug er ejet af Snaptun Fisk Export, der i alt ejer og driver 8 havbrug i Danmark.

 

  • Snaptun Fisk Export driver nu 6 af sine 8 havbrug uden miljøgodkendelse.

Sportsfiskerforbundet kæmper for et sundt Lillebælt
I Danmarks Sportsfiskerforbund er man bekymret for miljøtilstanden i de kystnære farvande, herunder særligt i Lillebælt, hvor både lystfiskere, fritidsfiskere og erhvervsfiskere rapporterer om store tilbagegange i fiskebestandene.

– Det kystnære fiskeri efter bundlevende fisk som torsk, ising, skrubber og rødspætter er en skygge af sig selv. I fjordene er ålegræsset væk og der er efterhånden kun krabber og vandmænd tilbage. Miljøtilstanden er helt i bund. Det skyldes blandt andet, at området er hårdt belastet af næringsstoffer, der i sidste ende kan føre til iltsvind, siger Lars Brinch Thygesen.

Hos DTU Aqua viser undersøgelser også, at de kystnære bestande af flere bundlevende arter er pressede. Derfor mener Danmarks Sortsfiskerforbund heller ikke, at der plads til åbne havbrug i Lillebælt.

– Børup Sande Havbrug udleder store mængder næringsstoffer – kvælstof og fosfor – i et havområde, der i forvejen gisper efter vejret. Og udledningen foregår i sommerhalvåret, midt i algernes vækstperiode med øget risiko for iltsvind. Der er ganske enkelt ikke plads til mere forurening i Lillebælt, siger Lars Brinch Thygesen.