Forbundet vinder endnu en klagesag: Klagenævn ophæver Flækøjet Havbrugs miljøgodkendelse

Havbrug Placeringstilladelser

Miljø- og Fødevareklagenævnet har efter en klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund ophævet Kolding Kommunes miljøgodkendelse af Flækøjet Havbrug, der ejes af Snaptun Fisk Export. Miljøgodkendelsen har ikke indeholdt en tilstrækkelig vurdering af havbrugets påvirkning af den sårbare natur i Lillebælt.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Kolding Kommunes miljøgodkendelse af Flækøjet Havbrug af 6. april 2017. Sagen er dermed hjemvist til fornyet behandling i Kolding Kommune. Afgørelsen kommer efter, at Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over havbrugets miljøgodkendelse.

Klagenævnet har begrundet afgørelsen med, at Kolding Kommune i sin miljøgodkendelse ikke har lavet en såkaldt habitatkonsekvensvurdering, altså en tilstrækkelig vurdering af havbru-gets påvirkning af den sårbare natur og af havmiljøet i det nærliggende Natura 2000-område ”Lillebælt”.

– Vi er meget tilfredse med at have vundet denne klage, for det er ganske enkelt uholdbart, at Flækøjet Havbrug kan få tilladelse til at udlede store mængder næringsstoffer direkte ud i det Lillebælt, uden at der foretaget de nødvendige undersøgelser af konsekvenserne, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lillebælt og de tilstødende fjorde lider
I den seneste tid har lystfiskere, fritidsfiskere og erhvervsfiskere gjort opmærksom på, at fiskene og livet i Lillebælt er forsvundet.

– I fjordene er ålegræsset og de bundlevende fisk væk og der er efterhånden kun krabber og vandmænd tilbage. Miljøtilstanden er helt i bund. Det skyldes blandt andet, at området er hårdt belastet af næringsstoffer, der i sidste ende kan føre til iltsvind, siger Lars Brinch Thygesen.

Fakta om Flækøjet Havbrug

 

  • Flækøjet Havbrug ligger i den nordlige del af Lillebælt, ca. 800 meter sydøst for Sønderskov og 2.500 meter sydvest for Stenderup Hage.

 

  • Havbruget består af op til 10 netbure med en diameter på 19 meter og en dybde på 6 meter. Den gennemsnitlige vanddybde under havbruget er 8-9 meter.

 

  • Flækøjet Havbrug er ejet af Snaptun Fisk Export, der i alt ejer og driver 8 havbrug i Danmark.

 

  • Flækøjet Havbrug har været lokaliseret på sin nuværende position siden 1983.

Derfor mener Danmarks Sortsfiskerforbund heller ikke, at der plads til åbne havbrug i Lillebælt.

– Flækøjet Havbrug udleder store mængder næringsstoffer – kvælstof og fosfor – i et havområde, der i forvejen gisper efter vejret. Og udledningen foregår i sommerhalvåret, midt i algernes vækstperiode med øget risiko for iltsvind. Der er ganske enkelt ikke plads til mere forurening i Lillebælt, så derfor bør havbrug som Flækøjet Havbrug flyttes på land i lukkede anlæg, siger Lars Brinch Thygesen.

Snaptun Fisk Export driver flere havbrug uden miljøgodkendelse
Flækøjet Havbrug er ejet af Snaptun Fisk Export, der også ejer og driver 7 andre havbrug i resten af landet. Med klagenævnets afgørelse driver selskabet nu 5 af sine 8 havbrug uden den påkrævede miljøgodkendelse.

– Det er hovedrystende, at et af Danmarks største havbrugsselskaber kan få lov til at fortsætte driften og et tegn på, at det sejler i hele havbrugssektoren. Heldigvis kan vi glæde os over, at vores nye miljøminister Lea Wermelin (S) har gjort det klart, at der ikke er plads til de traditionelle havbrug, men at der i stedet skal arbejdes på en ny strategi med et klart fokus på landbaseret, recirkuleret opdræt, siger Lars Brinch Thygesen.