UV-jagt om natten forbydes i hele EU

ocean-863142-kopi.jpg

Ny EU-forordning, der sandsynligvis vedtages af EU-parlamentet i løbet af foråret, betyder, at undervandsjagt med spyd og harpun forbydes fra solnedgang til solopgang.

Det vil den nye forordning indebære:

EU-Kommissionen lægger op til at forbyde undervandsjagt om natten med harpun og spyd i samtlige EU-lande.

Forslaget indebærer IKKE forbud mod:

– Brug af lys
– Håndfangst
– Brug af net
– Brug af spyd og harpun om dagen

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det dermed fortsat være tilladt at gøre brug af lys, håndfangst samt net på UV-jagt om natten.

Som led i en harmonisering, der har til formål at ensrette mulighederne for brugen af fiskeredskaber i hele EU, bliver der i 2019 indført et forbud mod at dyrke undervandsjagt med harpun og spyd fra solnedgang til solopgang. Det er allerede forbudt i alle EU-lande bortset fra Finland og Danmark.

Træder i kraft 1. juni
Ministerrådet og EU-parlamentet blev den 13. februar 2018 enige om at bakke op om Kommissionens forslag til en ny forordning: 'Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger'. Forordningen har været tre år undervejs, og det forventes at den bliver endeligt vedtaget af EU-parlamentet i foråret 2019 med ikrafttræden den 1. juni.

Høringssvar i 2016
Danmarks Sportsfiskerforbund afgav i 2016 høringssvar til første udkast af forordningen og skrev blandt andet følgende:

”Vi mener, at dette fiskeri (undervandsjagt om natten med harpun) ikke bør reguleres for hele EU ud fra betragtningen om, at en helt generel regulering i hele EU vil være alt for unuanceret. De eventuelle gener, som undervandsjagt med harpuner påfører fiskebestandene, afhænger helt af, hvordan fiskeriet udøves. Så vi mener, at dette bør reguleres regionalt – og som altid med udgangspunkt i en vidensbaseret tilgang med fokus på at sikre et bæredygtigt fiskeri”.

PODCAST

Hør eller genhør podcasten fra 2018, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund redegør for sin holdning til undervandsjagt:

Hør podcasten her
(Scroll ned på siden for at finde podcasten. Danmarks Sportsfiskerforbund medvirker fra 11 minutter inde i udsendelsen).

Behov for regulering
Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer, at undervandsjagt om natten med fokus på havørred siden 2016 har fået et omfang, der kræver en regulering. Forbundet havde dog gerne set, at denne nødvendige regulering var sket i dialog med de relevante interessenter og ikke som nu, hvor beslutningen er truffet i Bruxelles.

Vi følger sagen
Det forventes, som skrevet, at forbuddet træder i kraft den 1. juni – følg sagen her på Sportsfiskeren.dk.