En mærkedag for 40 brakvandsgedder

mærkedag2.jpg Selv om sælerne kom og forstyrrede fiskeriet, lykkedes det at få mærket mange nye gedder. Foto: Rasmus Ingemann.

16 lystfiskere fordelt på seks både havde held med at fange 40 brakvandsgedder, som blev mærket, da der var mærkedag på Stege Nor lørdag den 16. februar. Ved kommende genfangster kan de bidrage med nyttig viden om geddernes adfærd og vækst.

mærkedag1.jpg Gedderne bliver mærket med et floy-tag ved rygfinnen. Foto: Rasmus Ingemann

Siden 2016 har DTU-Aqua søgt viden om brakvandsgedderne gennem et mærkningsprojekt, hvor gedder bliver indfanget og mærket med et floy-tag ved rygfinnen. På mærket er der en unik kode bestående af ét eller to bogstaver efterfulgt af fire tal. Gennem lystfiskeres genfangst af gedderne og indberetning af fangststed, længde og vægt har biologerne skaffet sig vigtig viden om geddernes bevægelser rundt i området og om deres tilvækst.

Lørdag den 16. februar blev den første af to planlagte mærkedage afholdt i samarbejde med Sydsjællands Brakvandsklub, og 16 medlemmer fordelt i seks både deltog i fiskeri og mærkning sammen med Henrik Ravn fra DTU-Aqua.

De 16 deltagere skulle forsøge at fange så mange gedder som muligt. Gedderne blev så afleveret til de særligt uddannede mærkefiskere, som sørgede for at sætte mærke på gedderne og registrere deres data.

110cm.jpg Thor Rasmussen fangede dagens største gedde på 110 cm og 9,5 kg Foto: Kim Kær Hansen

Sælerne blandede sig
– Fiskeriet startede trægt, men efter et par timer blev gedderne spottet og begyndte så småt at falde for vores agn. Fiskeriet døde dog hen, da området, hvor der blev fisket, pludselig fik besøg af to jagende sæler. Det er tredje gang i år vores medlemmer registrerer sæler i vores nor og fjorde, fortæller Rasmus Ingemann fra Sydsjællands Brakvandsklub.

I løbet af dagen blev der fanget i alt 40 gedder mellem 66 og 110 cm. 38 gedder blev forsynet med mærke, mens de to sidste var genfangster af tidligere mærkede fisk, som nu bidrager med nye data.

– Varme anbefalinger skal lyde for at gøre brug af app'en Fangstjournalen, som hurtigere vil gøre os klogere på brakvandsgedde bestanden, lyder opfordringen fra Rasmus.