DSC_0153.JPG Genfangst af mærkede gedder viser, at de fleste er stedfaste, mens enkelte vandrer langt omkring.

Genfangster af mærkede gedder i brakvandsområdet omkring Møn og Sydsjælland giver vigtig viden om deres vækst og adfærd, så nu afholdes der to mærkedage, hvor nye gedder fanges og udstyres med et mærke ved rygfinnen.

I 2016 startede DTU-Aqua et mærkningsprojekt, hvor gedder i brakvandsområderne omkring Møn og Sydsjælland blev mærkede med såkaldte floy-tags, der sidder ved rygfinnen. De er enten gule eller røde og har en unik kode bestående af 1-2 bogstaver efterfulgt af 4 tal.

Gedderne blev mærket af mærkefiskere, som var lystfiskere, der var blevet uddannet i at udføre mærkningen korrekt. Forskerne på DTU-Aqua vil gerne fortsætte mærkningen, da man derigennem får øget viden om geddernes adfærd og vækst, så i løbet af de næste to måneder afholdes der to mærkedage i samarbejde med Sydsjællands Brakvandsklub, hvis medlemmer vil gøre deres bedste for at levere gedder, som mærkefiskerne kan tage sig af.

mærke1.jpg Mærket sidder ved rygfinnen og koden består af 1-2 bogstaver og 4 tal. Foto: Kim Kær Hansen.

Vigtigt at indberette i Fangstjournalen
For at få ny viden om gedderne har det været af helt afgørende betydning, at geddefangsterne i området er blevet indrapporteret på Fangstjournalen, der er en online fangstjournal udviklet til computer og smartphone. Det gælder alle geddefangster i områder, men genfangster af mærkede gedder er især interessante, da de blandt andet kan fortælle om gedderne færden rundt i området.

I det seneste nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk fortæller netop om den nye viden om gedderne færden, som er opnået gennem genfangst af mærkede gedder og efterfølgende indberetning på Fangstjournalen.

I alt har man fået vandringsdata på 65 gedder, og det viser sig, at mange af dem tilsyneladende er stedfaste, idet 74 % af gedderne både var mærket og genfanget i Stege Nor. Men der er også eksempler på gedder, der er vandret langt omkring. Således blev en gedde mærket i Jungshoved Nor genfanget i Stege Nor, mens en anden gedde mærket i Askeby Landkanal ligeledes blev genfanget i Stege Nor.

Læs hele nyhedsbrevet fra DTU-Aqua her.