Hårdhændet vandløbsvedligeholdelse på dagsordenen i Slagelse Kommune

image001.jpg Det var under optælling af vinterens gydebanker, at Udsætningsforeningen Vestsjælland blev bekendt med den ulovlige og omfattende oprensning af Vestermose Å. Efterfølgende fandt Slagelse Kommune ud af, at det var deres egen entreprenør, der havde udført opgravningen. Foto: UFV95.

Flere episoder med ulovlig og hårdhændet vedligeholdelse af vandløb i Slagelse Kommune, får nu byrådspolitiker Steen Olsen (S) til at sætte emnet på den politiske dagsorden i kommunen. Det er på høje tid, at kommunen tager fat på problemerne, som allerede har haft store, negative konsekvenser for havørredbestanden, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

– Vi kan sende mennesker til månen, men vi kan åbenbart ikke finde ud af at lave en grødeskæring, der tager både hensyn til afvandingen af markerne, og til de gydebanker af småsten, som kommunen selv har været med til at etablere.

Sådan lyder meldingen fra byrådspolitiker Steen Olsen (S) til SN.dk i går. Han ønsker nu, at den hårdhændede og i visse tilfælde ulovlige oprensning af kommunens vandløb, bliver behandlet på et møde i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i kommunen d. 1. oktober.

Skrækeksemplet fra Vestermose Å
Kommunens svigtende vandløbsforvaltning og -tilsyn blev for alvor udstillet i februar måned, hvor Udsætningsforeningen Vestsjælland af 1995 (UFV95) opdagede, at der var opgravet gydegrus over en strækning på halvanden kilometer af Vestermose Å i Tude Å-systemet.

Slagelse Kommune var hurtige til at melde ud, at en politianmeldelse ville være på vej til de ansvarlige for den ulovlige opgravning. Men kort efter stod det klart, at det var kommunens egen entreprenør, der i forbindelse med grødeskæring i åen, havde gravet gydegruset op. Gydegrus som kommunen endda selv havde været med til at udlægge.

– Det er helt uforståeligt, hvordan det har kunnet lade sig gøre at påføre åen så omfattende ødelæggelser i forbindelse med en grødeskæring, og det vidner om, at der bør strammes op i procedurerne omkring vandløbsvedligeholdelse i kommunen, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Havørrederne i de vestsjællandske vandløb er hårdt, hårdt pressede – det gælder også i Vestermose Å og i hele Tude Å-systemet. Det er veldokumenteret, at velfungerende vandløb er en vigtig rekreativ ressource, som samtidig er med til at skabe stor økonomisk omsætning. Det er derfor positivt, at Steen Olsen (S) nu tager sagen op i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget. Kommunens måde at vedligeholde vandløbene på gør det nemlig også helt umuligt at leve op til målene i vandrammedirektivet om at skabe økologisk tilstand i vandløbene – altså en rig natur og et rigt fiskeliv fiskeliv i vandløbene, så det bør kommunen tage med i sit fremtidige arbejde med vandløbene, siger Kaare Manniche Ebert.

Udover kommunens procedurer omkring grødeskæring i kommunens vandløb, ønsker Steen Olsen (S) samtidig, at centerchef for Teknik og Miljø i Slagelse Kommune, Flemming Kortsen, redegør for problemstillinger omkring genetablering af de ødelagte åløb i Vestermose og Øllemosen. Om status på Gudum-Skovse Å projektet og om drøftelser med lystfiskerne, skriver SN.dk.

Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale medlemsforeninger følger sammen med UFV95 sagen tæt.