Kommunens entreprenør stod bag ulovlig opgravning af gydegrus

image001.jpg Det var under optælling af vinterens gydebanker, at Udsætningsforeningen Vestsjælland blev bekendt med den ulovlige og omfattende oprensning af Vestermose Å. Efterfølgende fandt Slagelse Kommune ud af, at det var deres egen entreprenør, der havde udført opgravningen. Foto: UFV95.

I februar måned opdagede Udsætningsforeningen Vestsjælland af 1995 (UFV95), at der var opgravet gydegrus over en strækning på halvanden kilometer af Vestermose Å i Tude Å-systemet. Det viser sig nu, at det er Slagelse Kommunes egen entreprenør, der står bag opgravningen.

Opgravningen, der var foretaget mellem oktober og februar, var klart i strid med regulativet og dermed ulovlig. Slagelse Kommune blev naturligvis inddraget.

I Slagelse Kommune lagde man ikke skjul på sin forargelse, idet strækningen var blevet restaureret af kommunen med netop det gydegrus, der nu lå på brinken. Derfor skulle ulovligheden politianmeldes, lød det fra Slagelse Kommune.

Men det var før Slagelse Kommune erfarede, at det var kommunens egen entreprenør, der havde udført opgravningen.

UFV95 har derfor en klar forventning om, at Slagelse Kommune snarest reetablerer strækningen, så der igen kan opnås en god økologisk tilstand i vandløbet.

Centerchef for teknik og miljø i Slagelse Kommune, Flemming Kortsen, har efterfølgende udtalt til SN.dk, at kommunen er meget ærgerlige over fejlen, og at strækning af vandløbet naturligvis skal reetableres.

image003.jpg
Det oprensede stykke vandløb var tidligere et særdeles produktivt stræk med mange gydebanker, men nu ligger gydegruset på land og både skjulesten og udhængende brinkvegation er også fjernet.