Sportsfiskere opfordrer Hjørring Kommune til ikke at bryde loven

ibæk 2018.jpg Vandløb over hele landet lider under tørken. En lang række vigtige gydevandløb er tørlagte og i tusindvis af ørredyngel og større fisk er gået tabt.

Hjørring Kommune vil give landmænd lov til at indvinde vand fra vandløb og søer for at redde grise og køer i tørken. Danmarks Sportsfiskerforbund og lokale sportsfiskere opfordrer kommunen til at stoppe initiativet, som efter forbundets vurdering er ulovligt uden en forudgående høringsfase.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Hjørring Kommune meddelte den 19. juli, at tørken nu har nået et omfang, der betyder, at kommunen vil give tilladelse til indvinding af vand fra vandløb og søer. Vandet skal bruges til at sikre, at der kan produceres foder til kreaturer og grise i de landbrug, der befinder sig i kommunen.

Vandindvindingstilladelser skal altid først i en offentlig høring med henblik på at sikre, at sårbar natur og dyreliv ikke påvirkes negativt. Dette omgår kommunen med henvisning til, at tørkesituationen nu er så alvorlig, at lovfæstede principper kan brydes.

De lokale sportsfiskerforeninger i Vendsyssel og Danmarks Sportsfiskerforbund har stor forståelse for landmændenes pressede situation. Men da der ikke findes hjemmel i lovgivningen til at give vandindvindingstilladelse uden en offentlighedsfase, vil Danmarks Sportsfiskerforbund indtrængende opfordre til, at Hjørring Kommune stopper den – efter forbundets vurdering – ulovlige fremgangsmåde.

Vandløb udtørrer overalt
Det bør i den sammenhæng nævnes, at sportsfiskere overalt i landet med forfærdelse har kunnet konstatere, at tørken har medført, at rigtig mange vandløb ikke længere findes – de er simpelthen afgået ved døden på grund af vandmangel.

En lang række af de større vandløb løber desuden med så lille vandføring, at de ekstremt høje vandtemperaturer kombineret med lavt iltindhold i vandet truer livet i og omkring vandløbene. Indvinding af vand fra de i forvejen hårdt pressede vandløb og søer vil derfor kunne få meget dramatiske og negative følger for fiskene og det øvrige dyreliv.