Nationalpark til minister: Snæblen er presset

Snæbel (2).JPG Trods tidligere forsøg på at redde snæblen er den én af Europas mest truede fisk.

Nationalpark Vadehavet er stærkt bekymret for snæblens fremtid og har derfor skrevet til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen med en opfordring til handling nu.

Laksefisken snæblen er en af Europas mest truede fisk. Den sjældne fisk findes kun i Vadehavet, og fiskens gydning er kun dokumenteret i Vidåen. Bestanden er presset, selvom der i perioden 2005 til 2009 blev gennemført en naturgenopretning for over 100 mio. kr., som skulle have reddet snæblen.

Genbank og grundige undersøgelser
Nationalpark Vadehavet foreslår i et brev til miljø- og fødevareministeren, at man etablerer en genbank for snæblen, og at der sættes grundige undersøgelser i gang, som kan afsløre truslerne mod snæblen og bidrage med forslag til indsatser for at sikre fiskens overlevelse. Det bør ske, inden man investerer flere penge i bevaringstiltag uden at kende virkningen.