Truet snæbel – forskere ønsker handling nu

Snæbel (1).JPG Den danske bestand af snæbel findes kun i sønderjyske Vidåen og i nogle af de andre Vadehavsåer. Både Danmarks Sportsfiskerforbund og nu også tre danske biologer opfordrer myndighederne til at tage snæblens situation alvorligt.

Til trods for flere indsatser for at forbedre snæblens overlevelse er den sjældne laksefisk nu så truet, at tre danske biologer har fået publiceret et opråb om problemet i det anerkendte internationale tidsskrift Nature.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Tre danske biologer har fået publiceret et opråb i det verdenskendte og anerkendte tidsskrift Nature. Anledningen er, at den danske bestand af snæbel – en laksefisk, som i dag kun findes i Vidåen og i mindre omfang i nogle af de andre Vadehavsåer – er stærkt truet.

Med en gydebestand på nogle få tusinde fisk mener biologerne, at det er på høje tid, at myndighederne tager deres ansvar alvorligt og laver en målrettet indsats, hvis ikke snæblen skal ende på listen over udryddede dyrearter.

Mangelfuld viden om snæblens forplantning
Biologerne påpeger i opråbet, at der blandt andet mangler viden om artens gydebiologi og om, hvad der skal til for, at ynglen kan overleve. Det er derfor svært at gennemføre målrettede forbedringer af gydeområder i vandløbene.

Truet af skarv
De tre biologer konstaterer også, at de store investeringer i for eksempel fjernelse af spærringer med videre ikke har medført den forventede fremgang i bestanden. Som en sidste årsag til artens pressede situation nævner de, at snæblen bliver jaget og ædt af skarver. Også Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrede tidligere i år til, at myndighederne tager snæblens situation alvorligt.

Læs opråbet i Nature her