image001.jpg Det var under optælling af vinterens gydebanker, at Udsætningsforeningen Vestsjælland blev bekendt med den ulovlige og omfattende oprensning af Vestermose Å. Efterfølgende fandt Slagelse Kommune ud af, at det var deres egen entreprenør, der havde udført opgravningen. Foto: UFV95.

Et stræk på over 2000 meter i Tude å er gravet i stykker. Det drejer sig nærmere betegnet om strækket ved Vestermose å. Udsætningsforeningen Vestsjælland har lavet en officiel indsigelse til Slagelse Kommune.

Et stræk på over 2000 meter i Tude å er gravet i stykker. Det drejer sig nærmere betegnet om strækket ved Vestermose å. Normalt kaster dette stykke vandløb mange gydegravninger og små ørreder af sig. Slagelse Kommune har anrettet stykket med gydegrus, og derfor er hændelsen en meget bitter pille for de lokale ildsjæle, som kæmper for at få en havørredbestand på benene.

– Gydebanker benyttet af havørreder i december og januar er gravet op, så her kommer der ingen yngel til foråret, og det er meget bittert. Skjulesten er ligeledes taget op, og udhængende brinker er blevet totalt barberet. Al det nødvendige skjul for bæk- og havørreder er altså væk. Og det vil tage år, før det er genetableret, siger Kurt Jørgensen fra Udsætningsforeningen Vestsjælland (UFV95).

Officiel indsigelse til kommunen
Udsætningsforeningen har lavet en officiel indsigelse til kommunen og forventer nu, at der sker to ting.

– For det første forventer vi en politianmeldelse fra kommunens side. Vi har svært ved at se, at kommunen kan stå model til dette her. Vi risikerer jo, at andre får samme slags dårlige ideer. For det andet forventer vi, at hele stykket bliver restaureret igen. Det vil – om nogle år – formentlig betyde, at havørreden igen vil indfinde sig på gydebankerne, fortæller Per Christensen, som er miljøkoordinator i Danmarks Sportsfiskerforbund på Vestsjælland og del af Udsætningsforeningen.

I Danmarks Sportsfiskerforbund er man chokeret over opgravningen, som ikke tidligere er set så voldsomt.

– Vi er ærlig talt lidt rystede lige nu. Det er endnu et tilbageslag i arbejdet for flere havørreder – både i åen og på den vestsjællandske kyst. Men vi fortsætter med at kæmpe for flere fisk og et bedre fiskeri efter havørred på Vestsjælland, siger bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, Jesper Thykjær Andersen, som også er aktiv i udsætningsforeningen.

image003.jpg
Det oprensede stykke vandløb var tidligere et særdeles produktivt stræk med mange gydebanker, men nu ligger gydegruset på land og både skjulesten og udhængende brinkvegation er også fjernet. Foto: UFV95.