Vildt fiskeri efter tamme fisk

Billed, Fiskerikontrollen på besøg under det vilde fiskeri.jpg

Jesper Thykjær fra Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse og ditto Korsør Lystfiskerforening (KLF) kørte søndag formiddag over Storebæltsbroen i østlig retning.

Jesper bemærkede, at bugten mellem KLF’s klubhus ”Revhuset” på Halsskov Rev og Campingpladsen ved de gamle færgelejer, var tæt besat af lystfiskere. Jesper kørte derfor ud til KLF’s Klubhus, for at se, hvad der var i gære.

I bugten er der opstillet et bundgarn, som tilsyneladende havde stor indflydelse på de undslupne regnbueørreders rute, som blev tydeligvis afbrudt af garnet. Derfor var vandet i nærheden af garnet ”tykt af ørreder”.

Lystfiskerne skovlede ørreder op, –alle former for agn blev anvendt og alt fungerede.  Enkelte lystfiskere havde 30-50 fisk liggende på stranden.

Netop som Jesper dukkede op, ankom også Fiskerikontrollen i deres gummibåd for at kontrollere om lystfiskerne havde indløst Fisketegn. Det viste sig, at samtlige lystfiskere på stranden blev kontrolleret og glædeligvis havde alle orden på fisketegnet.

Fiskerikontrollen fortalte, at det faktisk var sjældent, at de på strandene mødte lystfiskere uden det lovpligtige fisketegn, hvilket er dejligt at høre.

I forbindelse med fiskeriet efter de undslupne regnbueørreder, var Morten Jacobsen i TV-Øst søndag aften. Morten er også Forbundsbestyrelsesmedlem, og fortalte på TV, hvorfor det er så skidt for den oprindelige bestand af havørreder, når 70 tons regnbueørreder undslipper anlægget ved Musholm.  Du kan se indslaget her.

Regnbueørrederne trækker op i vandløbene og graver i havørredernes gydebanker, hvor æggene lige nu gerne skulle ligge beskyttet imellem stenene. Det er de ikke, når regnbueørrederne graver i bankerne.

Af samme årsag, vil Korsør Lystfiskerforening fra mandag morgen, åbne næsten alle de nedre zoner af foreningens strækninger af Tude Å for fiskeri efter regnbueørreder.   Det sker naturligvis for at konstatere, hvor mange regnbueørreder, der søger op i åen. Fiskeriet bliver udelukkende praktiseret som et rent Catch and NO release-fiskeri af regnbueørred.

De ganske få havørreder, som i år er trukket op i åen, er forventeligt meget højere oppe i å-systemet og berøres ikke af vores regnbue-sats, skriver Jesper Thykjær i en mail til Sportsfiskeren.