Ny aborrebestand i klimasøer

næstved2.jpg Ellebæksøen og Stenskovs Klimasø fik en ny aborrebestand

Næstved Kommune har oprettet flere klimasøer, hvor nedbør i de våde perioder bliver opsamlet for så senere at blive udledt i vandløbene, når der mangler vand om sommeren. Det drejer sig om Ellebæksøen og Stenskovs Klimasø.

Der findes allerede bestande af karpefisk i søerne, men for at få en bedre balance har kommunen nu udsat 400 små aborrer i hver sø, så vandkvaliteten forbedres. Fiskene stammer fra Gisselfeld Gods, hvor de er opfisket som helt små og derefter fodret op, inden de nu er blevet sat ud.

Kommunen har lavet projektet i samarbejde med Fishing Zealand, og man forventer, at søerne i løbet af nogle år vil blive et åbent fiskevand, hvor f.eks. familier med børn kan tage ud at fiske.

De mange små aborrer blev sat ud i de to søer tirsdag dem 19. december og onsdag den 20. december af skoleklasser fra henholdsvis Verdensklassen og Tybjerg Privatskole.

næstved1.jpg
Elever fra Verdensklassen var på udsætningsarbejde