Gydegrus til Hulebæk-tilløb

Billed 1, Iben Buhl og Christa taler om placeringen af gydegruset i tilløbet til Hulebækken.JPG

Næstved Kommune og Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, er gået sammen om et restaureringsprojekt i et lille tilløb til Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord. 

Projektet er udarbejdet af Iben Buhl, der var ansat som praktikant i Næstved Kommune, som en del af hendes uddannelse til jordbrugsteknolog. 

Som afgangseksamen valgte Iben at lave et restaureringsprojekt, og kontaktede lodsejeren, der var positiv overfor projektet.   

Det lille tilløb til Hulebækken har et fint fald, og på store dele af vandløbet løber vandet over stok og sten på hård bund. Men der mangler gydegrus for at kunne udnytte det fine potentiale for en optimal udnyttelse af det lille vandløb, således at ørrederne kan udnytte hele vandløbet. Det vil Grusbanden, Iben og Næstved Kommune råde bod på.

Derfor var parterne på besigtigelse af vandløbet i slutningen af august, hvor både Iben Buhl, Jacob Hald fra Næstved Kommune, Christa Sofie Jensen, der er Ibens veninde og bandeleder i Grusbanden, Rune Hylby kiggede vandløbet igennem for at markere med stokke, hvor gydegruset skulle placeres. 

Gydegruset ville lodsejeren selv hente, og han ville også selv lægge gruset langs vandløbet for at afgrøderne ikke blev beskadiget. Det vil alle parter gerne undgå. 

Derfor nyder Grusbanden står respekt, og samarbejder naturligvis med lodsejerne overalt på sjælland, der gerne stiller op, når der skal restaureres vandløb. Der er en verden til forskel, når lodsejerne deltager og vil støtte op om indsatserne for et bedre miljø. 

Projektet går i sin enkelhed ud på, at der skal lægges 10 kubikmeter gydegrus i vandløbet fordelt over 8-10 gydebanker på en 3-400 meter lang strækning. Vandløbet er en meter bredt, og gydegruset lægges i et 20 cm tykt lag. 

Afvandingsmæssigt er der ingen problemer, idet vandløbet har et kraftigt fald og på en del af strækningen løber i et skovområde. Det giver gunstige forhold for de små ørreder, når de i fremtiden kommer frem af gruset i forårsmånederne, - masser af ilt og skygge fra træerne. 

Du kan deltage i dette projekt, -du kan hjælpe med til at sikre, at ikke blot tilløbet, men også Hulebækken får ekstra ”ørred-liv”. Du kan også være med til at sikre et bedre fiskeri i Præstø Fjord og på den østsjællandske kyst ved at melde dig til at hjælpe.

Selve projektet udføres lørdag den 14. oktober, og starter kl. 12.12, hvor man mødes ved vigepladsen ud for Hovedvejen 103 syd for Tappernøje. Det er dér, hvor St. Røttingevej støder til Hovedvejen. 

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til bandeleder, Rune Hylby eller en sms på nummer: 25364280. 

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side.

Billed 2, tilløbet til Hulebækken løber i skoven.JPG