Deltag i Fishing Zealand-konferencen 2017

fisketurisme-805-FL-ALC-1800x1200.jpg

Fremtidens lystfiskeri og børn- og ungearbejdet er nogle af temaerne på årets Fishing Zealand-konference den 23. november.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Praktisk info

Tilmelding
Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 140 tilmeldte. Tilmelding foregår på lystfiskerbookingportalen Fishtrip.dk (Husk at skrive i tilmeldingen, hvem du repræsenterer).

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Fishing Zealand sig retten til at udvælge deltagere for at få en repræsentativ bred dækning fra både politikere, lystfiskere, institutioner, virksomheder osv.

Overnatning
Der er mulighed for overnatning på Hotel HøjbySø. Overnatning bestilles direkte ved Hotel HøjbySø.


Se program for konferencen

Den fjerde Fishing Zealand-konference nærmer sig. Konferencen er gratis og finder sted d. 23. november kl. 9.00-16.00 på Hotel HøjbySø i Odsherred Kommune.

Fishing Zealand håber, at så mange som muligt vil dukke op og være med til at videreudvikle Fishing Zealand. På Fishing Zealands konferencer bliver der skabt masser af nye samarbejder og netværk. Netop samarbejder er kernen og styrken i Fishing Zealand. Derfor er konferencen en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalt ansatte, virksomheder, fiskeguider og mange andre til at mødes, skabe netværk og udvikle ideer sammen.

På konferencen vil der være fokus på kerneværdierne i Fishing Zealand, der på bæredygtig vis gavner miljøet, det lokale erhvervsliv og den sociale indsats over for børn og unge.

Konferencen vil i høj grad handle om visioner for fremtiden, bl.a. omkring lystfiskeriets fremtid i Danmark, nyeste viden inden for udsætning af fiskeyngel, de fælles succeser omkring vandløbspleje, fokus på arbejdet med at involvere børn og unge og eksempler på virksomhedernes samarbejder med kommuner og Fishing Zealand.

Der er fortsat stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand-projektets arbejdsområder og målsætninger.

Oplæg og workshops
Dagen vil bestå af tre oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. De enkelte oplæg dagen igennem vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge samt lystfiskerturisme som indtægtskilde for lokale erhvervsdrivende.

I de forskellige workshops vil der være lejlighed til at debattere de udfordringer, der skal tackles i de kommende år, samt til at brainstorme over nye tiltag og udviklingsperspektiver.

Danmarks Sportsfiskerforbund medvirker med oplægget "Lystfiskeriets fremtid" og workshoppen ”Bliv NaturligVis – jagt og lystfiskeri på skoleskemaet under åben skole”.

Se mere om dagens program her