Træmænd på spil ved Frejlev Å

Billed 1, Elletræerne Blev Sat Helt Nede I Vandkanten I Frejlev Å De mange elletræer blev plantet helt nede i vandkanten.

Grusbanden havde skiftet sten og grus ud med nye små træer, da banden var på spil sammen med lokale vandplejefolk ved Frejlev Å på Lolland. Resultatet blev udplantning af 185 træer, der skal skabe bedre forhold for både fisk, fugle, insekter og pattedyr langs med åen, der ellers løber i et åbent landbrugsområde.

Søndag den 3. april 2022 var medlemmer af Den sjællandske Grusbande sammen med vandplejefolk fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn klar ved Frejlev Å på Lolland.

Her har de ved et tidligere projekt i 2020 udlagt gydegrus og skjulesten, og denne gang var opgaven at udplante skyggegivende træer langs vandløbet.

Opbakning fra kommunen
Guldborgsund Kommune har bakket fint op om projekterne, og da de frivillige mødte op ved åen søndag formiddag, stod en medarbejder fra kommunens vandløbsafdeling klar med 125 elletræer, 15 egetræer og lige så mange benved, hvidtjørn og hassel. I alt 185 små træer. Der var desuden sørget for beskyttelsesrør og stokke til alle træerne, så de kan komme godt på vej.

– Først gav vi os i kast med de 125 elletræer, der skulle fordeles i 10-12 klynger med 10-12 stk. i hver. Strækningen blev opmålt, og klyngerne blev nøje placeret, blandt andet ved at kigge på den bevoksning, der var sporadisk i forvejen. Ti klynger blev det til ved Frejlev Å og to klynger ved Smedeløbet, fortæller Rune Hylby, der er bandeleder i Grusbanden.

Billed 3, Erik Kunne Fortsætte Med Såmaskinen, Langs Frejlev Å's Nye Installationskunst De mange beskyttelsesrør langs åen fik bandeleder Rune Hylby til at tænke på installationskunst.

En form for installationskunst
Da alle de små elletræer var blevet plantet i vandkanten, gik de frivillige i gang med at plante de øvrige 60 træer og buske, der skulle stå enkeltvis på banketten. De blev forsynet med beskyttelsesrør, så rå- og dåvildt i området ikke taget livet af dem med det samme.

– Det så ikke specielt smukt ud, måtte vi erkende, og vi følte måske mest af alt, at vi var i gang med at lave en form for installationskunst langs åen med de grønne beskyttelsesrør, der bugtede sig i landskabet parallelt med Frejlev Å, og gav det hele et nærmest science-fiktionsagtigt udtryk, forklarer Rune Hylby.

Opbakning fra lodsejeren
Lodsejer Erik Lang var i gang med at så vårbyg, mens der blev udplantet træer, men ved frokosttid stoppede han arbejdet og kom forbi med en pose øl og vand.

– Det var den største anerkendelse af vores arbejde, vi kunne ønske os. Tænk engang, ikke alene har Erik godkendt projektet på sin jord, han har også bidraget med sten fra markerne og nu, hvor vi afsluttede projektet med træplantning, gav han øl og sodavand og gav sig tid til at sætte sig sammen med os og få en sludder om projektet, vind og vejr og alle de andre vigtige ting, man kan drøfte langs et vandløb, fortæller Rune Hylby og afslutter:

– Nu må de frivillige blot vente i spænding på, at de små træer og buske skal slå an, og give Frejlev Å netop den skygge om sommeren, der er vigtig for at holde temperaturen nede, så ørrederne har gode forhold, ligesom det kan give hele området omkring åen en større biodiversitet.

Billed 2, Pause Sammen Med Lodsejeren, Der Gav Øl Og Sodavand Lodsejer Erik Lang kom forbi med øl og vand.