Frivillige rustet til næste vandløbsudpegning

vandpleje stevns 3_0_0.jpg

Vandrådene er fortsat i gang med at udpege de vandløb, der bør være naturbeskyttet af vandområdeplanerne. Anden runde af vandrådsarbejdet er lige om hjørnet, og derfor var 45 vandrådsmedlemmer fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening samlet til et møde i Vejle den 19. august 2017.

– Vi forberedte deltagerne til næste opgave i vandrådsarbejdet, og vi fik drøftet de frivilliges spørgsmål. Desuden havde vi en rigtig god evaluering af den første opgave i vandrådene, som blev afsluttet i forsommeren, siger Lars Brinch Thygesen, Natur- og Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
Begejstrede frivillige
 
I første runde kæmpede vandrådsmedlemmerne for, at færrest mulige vandløb blev taget ud af vandområdeplanerne på baggrund af politiske kriterier. I den kommende runde skal vandrådene kvalificere udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb. Vandrådsmedlemmerne skal udnytte deres kendskab til lokale forhold for at sikre, at gode vandløb og vandløb med et godt potentiale fortsat er med i vandområdeplanernes naturbeskyttelse.
 
– De frivillige udviser en fantastisk begejstring for vandrådsarbejdet, og nu er de også fagligt parate til næste opgave. Frivillige, der ikke kunne deltage i forberedelsesmødet, har mulighed for at orientere sig i mødereferatet, så alle skulle gerne være godt rustet, siger Lars Brinch Thygesen.