Geddernes vandringer undersøges på Møn

geddemærke.jpg

DTU Aqua gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af geddevandringer i Askeby Landkanal/ Røddinge kanalen på Møn ved hjælp af rusefiskeri i den yderste del af kanalen ovenfor slusen. Projektet varer fra den 8. marts til starten af maj. 

- Projektets overordnede formål er at få mere viden om brakvandsgedderne i Danmark og deres gyde-adfærd. Der er ikke noget dokumenteret viden om, hvorvidt brakvandsgedderne gyder i ferskvand eller i det brakke vand. At kende til geddernes livsforløb er vigtigt for at kunne forvalte bestandene på den rigtige måde, og dermed kunne bevare og fremme bestanden, så vi kan sikre et godt lystfiskeri på brakvandsgedder i fremtiden, fortæller projektleder Lene Jacobsen.

Undersøgelsen foregår ved hjælp af to ruser: En der fanger fisk, der trækker opstrøms, og en der fanger fisk, der trækker nedstrøms. Ruserne er placeret ovenfor slusen i Askeby Landkanal og de vil blive tømt hver dag i projektperioden.

Alle fisk i ruserne registreres, og de store gedder bliver mærket ved rygfinnen med et lille gult eller orange mærke med et nummer på, så de kan genkendes ved senere fangst. Alle fisk genudsættes skånsomt efter fangst på den modsatte side af ruserne, så de kan forsætte deres vandring. 

Hvis man fanger en gedde med mærke på, beder Lene Jacobsen om, at man registrerer nummeret, tid og sted, og gerne længde og vægt og indrapporterer det til DTU Aqua. Det kan ske via

Fangstjournalen

(brug app’en, så får du automatisk gps) eller på

mail

Herefter genudsættes gedden.

Projektet foregår i tæt samarbejde med Vordingborg kommune og frivillige fra Møns Trolling Klub. Alle hverdage tømmes ruserne af enten Vordingborg kommune eller DTU og i weekenderne varetages rusetømningerne af to hold frivillige fra trollingklubben.