10 hotte kystpladser på Langeland

DSC 0391 Forfatteren med en smuk blankfisk fra Stenbæk i det tidlige forår. Foto: Nikolaj Korsholm.

Langeland har i en lang årrække været kendt for sine flotte havørredfangster, og med 152 km kystlinje findes der mange spændende pladser øen rundt. Morten Have Hansen giver dig her sit bedste bud på 10 hotte kystpladser på Langeland.

OM MORTEN HAVE HANSEN

• Morten Have Hansen er opvokset med at fiske havørred på Langeland. Han har i 15 år haft en stor passion for havørredfiskeri i Danmark og Sydsverige.

• Til dagligt arbejder Morten for Getaway Fly Fishing og har tidligere arbejdet som professionel fiskeguide i Norge og på Maldiverne.

• Han er medstifter af græsrodsbevægelsen #PlasticInTheBasket, som inspirerer lystfiskere til at samle plastikaffald op på fisketuren.

Artiklen er tidligere bragt i magasinet Sportsfiskeren nr. 1, 2023.
Fotos: Morten Have Hansen og Nikolaj Korsholm.


Langeland byder på et spændende og varieret fiskeri med mange fabelagtige havørredpladser. Øen er indkapslet af det sydfynske øhav, Storebælt og Østersøen, hvilket skaber en unik variation af bundforhold.

Den nordlige del af øen er sandet med tangbælter og badekar, hvorimod man helt mod syd oplever store sten og rullesten. Langeland er derfor et oplagt sted for den eventyrlystne lystfisker, som ønsker et stort udvalg af pladser.

De senere år har Langeland leveret mange flotte overspringere. Dette er dog mere undtagelsen end reglen. Det kræver en stor indsats og tålmodighed for at finde en af de sjældne skabninger, men hvis man gerne vil jagte en trofæfisk, så er Langeland stadig et af de steder i Danmark, hvor man har chancen for at få sine drømme opfyldt.

1: BØSTRUP
Ved Bøstrup Strandvej strækker sig kilometer lange badekar i begge retninger. Pladsen består af store sten, blæretang og dybt vand under land. Både forår og efterår fisker denne plads fremragende, og især ved højvande trækker fiskene ind i badekarret ganske tæt på land. Man kan med fordel pakke en rygsæk og fiske de lange badekar systematisk, da fiskene trækker frem og tilbage. Her kan man desuden opleve marsvin jage småfisk helt ind i havstokken. Havørreden følger til tider marsvin i jagten på sild og tobiser, så vær især opmærksom på forstyrrelser i overfladen på dette stræk.

HOTSPOTS
• Pynten og enden af badekarret 500 meter nord for parkeringen.
• Den store sten syd for p-pladsen og bugten sydpå.

DSC 0530 Perfekte havørredforhold en flot sommeraften ved Botofte.

2: TRANEKÆR FYR / BOTOFTE
Er en god plads om vinteren og i det tidlige forår, før vandtemperaturen begynder at stige. Der parkeres enten ved Bukkeskovvej eller ved Botofte Strandvej. Pladsen har et bredt badekar med en varieret bund af sand, grus og sten. Området omkring fyret fisker bedst i højvande, når fiskene krydser revlen og jager føde tæt på land.

Bevæger man sig længere nordpå ud mod den markante sandede pynt, også kaldet "Sandodden" blandt lokale, finder man områder med mere sand og strøm. Dette er ideelt habitat for tobiser, og derfor er området en interessant plads året rundt.

HOTSPOTS
• Badekarret, som starter efter fyrets kystsikring mod nord.
• Den sandede pynt 600 meter nord for fyret.
• Badekarret syd for fyret ned mod pumpehuset.

DJI 0810
Langeland De udvalgte pladser er spredt ud over hele øen, og derfor vil man opleve en spændende variation i de 10 nævnte pladser.

3: STENGADE
Stengade Skov er en af de smukkeste kystpladser på Langeland. Fra parkeringen for enden af Stengade Skovvej går stien ned gennem skoven, indtil man møder den berømte Oehlenschläger-bøg, hvor den danske nationalsang er skrevet. 

Området omkring Stengade er umiddelbart sandet, men foran skoven strækker sig et 150 meter langt badekar. I så koncentreret et badekar vil man ofte møde havørreder, som trækker ind til land for at æde rejer og tanglopper langs de store sten og buske af blæretang. Pladsen fisker bedst i højvande og er et besøg værd året rundt.

HOTSPOTS
• Badekarrets begyndelse umiddelbart foran Oehlenschläger-bøgen.
• Enden af badekarret og den lille pynt 200 meter mod syd.

4: PÅØ
Denne plads er kendt for sit kraftige udløb, der løber under betonkonstruktionen midt på strækket. De senere år er udløbet blevet mere blokeret af sand og småsten. Trods dette blander ferskvand fra kanalen sig stadig med det salte vand fra Langelandsbæltet. Derfor fisker denne plads bedst om vinteren, men er bestemt også et besøg værd morgen og aften i sommerhalvåret. Parkeringspladsen ligger på Kågårdsvej og er den mest centrale p-plads, hvis man vil fiske hele strækket. Der kan fiskes langt i begge retninger, men stenrevet foran Påøvej er en plads, som holder fisk hele året. Nord for p-pladsen finder man en spændende, varieret bund, hvor man ofte kan fiske for sig selv, hvis der står andre omkring det gamle udløb.

HOTSPOTS
• Omkring betonkonstruktionen og den lille bugt nordpå mod p-pladsen.
• Stenrevet foran Påøvej syd for udløbet.

5: VOGNSBJERG
En af østkystens mest varierede fiskepladser. Der parkeres for enden af Vognsbjergvej med udsigt over det kendte rev, som har leveret mange fine havørreder gennem tiden. På denne plads kan man fiske langt i begge retninger. Fisker man mod syd, vil man finde områder med store sten og de karakteristiske rullesten, som findes rundt om Langelands sydkyst. Specielt i de kolde måneder, hvor det varme vand bliver presset ind under land, er der en god chance for at møde sin drømmefisk netop her. Mod nord ligger et spændende badekar, som fisker bedst forår og efterår, hvor man sjældent møder andre lystfiskere. 

HOTSPOTS
• Revet syd for parkeringspladsen.
• Badekarret foran Strandvej nord for Lytteposten.

DSC 0369 Pattegrisen er et velkendt mønster til havørred på Fyn, og det er også forfatterens favorit, når fiskene på Langeland skal findes i foråret.

6: DOVNS KLINT
Langelands sydligste punkt ligger ved Gulstav og den smukke Dovns Klint. Dette er en af Langelands groveste fiskepladser, hvor lystfiskeren kan gå adskillige kilometer på de til tider udfordrende rullesten. Fra parkeringspladsen findes der formidabelt fiskevand i begge retninger. Den mest varierede bund møder man i sydvestlig retning ude under klinterne. Lige under parkeringspladsen rammer et stort rev kysten, som er kendt for at være Langelands bedste havørredplads til natfiskeri. Hele strækket er dog et besøg værd året rundt, men især om sommeren og vinteren, når henholdsvis varmt eller koldt vand bliver skubbet ind til kysten. Efter revet kommer det dybe vand helt ind under land, som fortsætter rundt i bugten indtil den næste pynt. Her ligger et af øens største rev, hvor de store sten dog gør vadning vanskelig. Derfor er det bedst at fiske kanterne på revet i normal og høj vandstand. Ved lavvande kan man med forsigtighed vade langt ud i vandet og dække ydersiden af revet.

HOTSPOTS
• Revet under klinten ved p-pladsen.
• 50 meter på begge sider af det store rev mod vest.

TUBE7141 Kopi
Foran Dovns Klint og Gulstav Mose finder man både en spektakulær og smuk natur samt spændende havørredrevir at gå på opdagelse i.

FISK TÆT UNDER LAND 

De langelandske kystpladser er generelt karakteriseret ved at have dybt vand under land. Derfor er det vigtigt at fiske sin agn tæt på land, uanset om der fiskes med spin eller flue.

Uanset fisketeknik vil man få de bedste resultater ved at vade så forsigtigt som muligt eller endnu bedre helt lade være. På størstedelen af pladserne kan spinnefiskeren fiske fra land uden at forstyrre havørreden, som ofte trækker nær havstokken. Dette giver samtidig en bedre bevægelighed og man vil automatisk præsentere sin agn for flere fisk i løbet af en fiskedag.

Ved fluefiskeri er vadning tit en nødvendighed, og her er det vigtigt også at kaste langs med land, så man ikke skræmmer fisk i den retning, man går.

7: STENBÆK
Stenbæk – også kaldet Vestegnen – ligger i det sydvestlige hjørne af Langeland nord for Bagenkop. Der parkeres for enden af grusvejen ved Tryggelev Nor. Pladsen byder på badekar tæt under land med en blanding af store sten, blæretang og ålegræs. Den fisker godt hele året, men især om vinteren og i det tidligere forår søger havørrederne mod det ferske vand, som strømmer ud af noret. Netop foran disse udløb er der ofte en stor koncentration af tanglopper i vinterhalvåret, som er et nemt bytte for havørreden. Strækket omkring parkeringspladsen egner sig bedst til fluefiskeri, men hele strækket cirka 500 meter sydpå byder på et fantastisk havørredrevir.

HOTSPOTS
• Udløbet ved parkeringspladsen.
• Ved de store sten på pynten umiddelbart syd for udløbet.
• Det sydligste udløb af Tryggelev Nor, som man krydser på vej til p-pladsen.

8: KLÆSØ
Lindelse Nor er et af de eneste steder på Langeland, hvor der findes fjordlignende bundforhold. Bunden består af sand, sten, ålegræs og områder med blæretang og kan bedst sammenlignes med bunden i den ydre del af en dansk fjord. Pladsen fisker godt året rundt, men især i den varme forårssol kan man opleve store stimer af grønlændere inde på det lave vand. Fiskene samler sig typisk langs den markante, mørke kant og omkring buskene af blæretang under klinten. Noret byder på et stort udvalg af fødeemner, og her indfinder de første rejer og børsteorme sig i foråret. Samtidig kan man opleve et rigt fugleliv og nyde udsigten over Det sydfynske Øhav på parkeringen ved Klæsøvej.

HOTSPOTS
• Strækket foran klinten.
• Det store ålegræsområde, man kan vade ud til umiddelbart syd for p-pladsen.

TUBE7613
Efter en solrig dag kommer havørrederne ofte ind til land for at jage i den gyldne time ved Klæsø.

TRE GODE TIPS TIL LANGELAND

1: Ud over mange forskellige pladser er fordelen ved Langeland, at man næsten altid kan fiske uanset vindretning. Én undtagelse er kraftig vind fra sydvest. Dette skubber store mængder ålegræs ind på vestsiden og farver vandet brunt op langs hele østkysten, hvilket gør effektivt fiskeri umuligt. 

2: Selvom Langeland leverer flotte overspringere hvert år, er koncentrationen af fisk mindre end andre steder i landet, da Langeland har ganske få gydevandløb. Det er med andre ord fisk fra hele landet, som fanges på Langeland, når de trækker forbi. Derfor er det vigtigt, at lystfiskeren opsøger flere pladser og dækker meget vand for at lokalisere de havørreder, som til tider synes umulige at finde. 

3: I vinterhalvåret fisker syd- og østkysten af Langeland typisk bedst, da det mere ferske vand fra Østersøen sætter gang i fiskene. Samtidig er det her, hvor dybdekurven er tæt på land, og hvor de varmere havstrømme kommer ind til kysten. Omvendt bliver vestsiden af Langeland hurtigere varmet op i foråret, og her vil man i højere grad opleve stimer af havørred. I efteråret findes den største koncentration af farvede fisk også her, da de trækker mod vandløbene omkring Fyn for at gyde.

9: STRANDBY
Når man står på parkeringspladsen for enden af Strandbyvej, ser bunden en anelse kedelig og uinspirerende ud, men man skal ikke lade sig narre. Cirka 200 meter mod nord strækker Korsebølle Rev, også kendt som "Strandby Rev" blandt lokale, sig langt ud i vandet. Ved lav og normal vandstand er det muligt at vade 50-100 meter ud til den markante række sten og fiske 200 meter i en bue rundt om revet. Især i sommerhalvåret kan man opleve stimer af havørreder jage, når strømmen skubber køligere vand op på revet. I de kolde måneder og om foråret kan man med fordel fiske sydpå. Her fisker man over små badekar, som hurtigt bliver varmet op af solen. Fiskene trækker ind igennem revlegennembruddet, og netop her har jeg oplevet formidabelt fiskeri på store stimer af havørred.

HOTSPOTS
• Stenrevet som ses tydeligt nord for p-pladsen ved normal vandstand.
• Badekarret og revlegennembruddet 400 meter i sydlig retning.

10: DAGELØKKE
Ved Dageløkke Havn finder man en klassisk havørredbund med sand, sten og blæretang i begge retninger. Syd for parkeringspladsen er bunden overvejende sandet, men hurtigt starter nogle spændende tangbælter, som fisker godt forår og efterår. Nord for havnen findes et interessant område med store sten og tangbuske. Specielt strækket omkring pynten er kendt for at levere flotte havørreder i sommerhalvåret. Der parkeres på den offentlige p-plads, som ses tydeligt, når man kører ned ad bakken mod marinaen.

HOTSPOTS
• Den første pynt 400 meter syd for p-pladsen og bugten herefter.
• Strækket omkring pynten nord for havnen.

TUBE5230
Mange havørreder trækker forbi Langeland i efteråret, hvor man kan opleve godt fiskeri på både blanke og farvede fisk.