Her er de nye laksekvoter for 2024

DSCF6803 Kvoterne for laks fastsættes blandt ud fra sidste års fangster og de bestandundersøgelser, der er foretaget. Det har medført lavere kvoter flere steder. Foto: Christian Flinker.

Fiskeristyrelsen har nu udmeldt de nye laksekvoter for 2024 i de syd- og vestjyske vandløb. I seks vandløb nedsættes kvoterne, mens de to steder sættes op.

Fiskeristyrelsen har nu offentliggjort de kvoter, der angiver hvor mange laks, det er tilladt at hjemtage fra de lakseførende vandløb i Syd- og Vestjylland. Fastsættelsen sker efter rådgivning fra DTU Aqua blandt andet på baggrund af sidste års fangster og de bestandsundersøgelser, der er foretaget.

Kvoterne fastsættes ud fra et forsigtighedsprincip og med et konservativt blik på bestandsstørrelsen, så det sikres, at hjemtagningen af laks ikke er en hindring for den fortsatte opbygning af bæredygtige bestande af laks i vandløbene.

Se de nye laksekvoter for 2024 her:

 

Storå


Skjern Å


Varde Å


Sneum Å


Kongeåen


Ribe Å


Brede Å


Vidå

Her nedsættes kvoterne
Antallet af lystfiskerfangede laks faldt sidste år ved flere vandløb- flere steder ganske markant. Samtidig viste bestandsundersøgelser en nedgang i opgangen, og på den baggrund bliver kvoterne for 2024 nedsat ved disse vandløbssystemer:

Storå, Skjern Å, Varde Å, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Her hæves kvoterne
To steder kunne der konstateres den omvendte udvikling i bestanden, hvilket betyder, at kvoterne hæves. Det drejer sig om:

Kongeåen og Sneum Å.

Fortsat opdeling af kvoterne
For at sikre at hjemtagningen af laks bliver fordelt på forskellige størrelser – storlaks, mellemlaks og grilse – og i forhold til opgangstidspunktet, er kvoterne blevet opdelt.

Ved alle otte vandløb er der en kvote for store laks over 73 cm og en kvote for laks på maksimalt 73 cm.

Ved Skjern Å, Storå, Varde Å og Ribe Å er det desuden et krav, at kvoten for de store laks opdeles i to portioner, der frigives henholdsvis 16. april og 16. juni, men foreninger og sammenslutninger kan selv vælge at lave yderligere opdelinger.

Du skal derfor altid orientere dig på deres respektive hjemmesider for at se, hvilke opdelinger der er lavet, og selvfølgelig også holde øje med den aktuelle status på kvoten.

For alle otte vandløb gælder, at kvoten for laks på maksimalt 73 cm ikke opdeles, og hele kvoten frigives 16. april.

Tilfredshed hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening
Ikke overraskende var der tilfredshed at spore hos Jens Lygum, der er formand for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, der har det meste af sit fiskevand ved Kongeåen og Sneum Å.

– Jeg har håber på en lidt større kvote til Kongeåen, men er sådan set tilfreds med den stigning, vi har fået, og jeg er positiv overrasket over stigningen ved Sneum Å. Nu skal vi drøfte på vores generalforsamling, om vi skal have opdeling af kvoterne, så de bliver fordelt på sæsonen, fortæller Jens Lygum og tilføjer:

– De hævede kvoter skyldes en positiv udvikling i bestanden, der nok kan tilskrives, at vi har fået fjernet spærringer og åbnet op for mange kilometer gyde- og opvækstvand. Desuden spiller det nok også en rolle, at vi ikke – i modsætning til Varde Å – har en stor skarvkoloni i vores nærområde.