10 hotte kystpladser i Isefjorden

DSCF4330 Med kun 45 minutters kørsel fra København til Isefjorden benytter mange sig af fjordens gode havørredfiskeri. Det fine fiskeri er dog ikke en selvfølge, for der bliver lagt mange frivillige timer i at forbedre de naturlige gyde- og opvækstvandløb, som løber i fjorden. Netop disse tiltag giver sunde og vilde bestande af havørreder på vores kyster. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Det er ikke uden grund, at Isefjorden er kendt for sit gode kystfiskeri efter havørreder, og med fjordens lange kystlinje er der et væld af fiskesteder, du kan kaste dig over. Men fortvivl ej. Sportsfiskeren giver dig 10 af Isefjordens bedste kystpladser.

På vej mod vores udvalgte fiskeplads samler jeg kystfiskeren Lars Juel Hansen op syd for Holbæk, og sammen kører vi op til Lommestenen, hvor vi har aftalt at fiske i dag. Lommestenen er en stor sten, der ligger lidt ude i vandet ved Stokkebjerg Skov, og det er bare én af de pladser, som Lars har fisket et hav af gange gennem sine snart 10 års fiskeri i fjorden. I dag skal han vise mig 10 af fjordens allerbedste fiskepladser, selvom det ikke er en nem opgave. Fiskepladserne ligger nemlig som perler på en snor, men han forsøger at komme rundt om hele fjorden, så der er spots fra både inder- og yderfjord og ikke mindst Orø.

DSC 0122 Ved Klintebakken ved Lynæs kan du nyde udsigten ud over den nordlige del af Isefjorden. Foto: Henning Pedersen.

1: Klintebakken ved Lynæs (Koordinater: 55.941855, 11.889602)
Fra den høje klintebakke kan man se ned over en spændende plads med varieret bund med blæretang og ålegræs. Der er flere stenbanker, som kigger frem ved lavvande. Dem kan man fint fiske fra, men glem ikke områderne mellem bankerne. Ved lav vandstand eller fra flydering/pontonbåd kan man følge kanten til den mørke bund helt over til Lynæs Havn. Der kan være ørreder på hele strækket.

Klintebakken ligger lige, hvor Roskilde Fjord udmunder i Isefjorden, og her er der stor vandudskiftning. Pladsen fisker fint ved svag sydlige vind og er ellers en plads, der kan fiskes, når vinden går i vest eller nord. Der kan i perioder være meget drivende ålegræs. Gode chancer for havørred hele året, men især efterår, vinter og forår. Der er masser af hornfisk i sæsonen og chancer for makrel om sommeren.

Adgang fra parkeringsplads ved St. Karlsmindevej mellem Lynæs og Sølager.

2: Jungedal ved Kyndby (Koordinater: 55.817388, 11.896734)
Strækket starter umiddelbart nordøst for Kyndbyværket og fortsætter 1,5 km østover. Det varierer med skiftende pynter og bugter. Bunden er varieret med sten, blæretang og ålegræs. Der bliver kun langsomt dybt, og der kan ved pynterne vades et godt stykke ud, men fiskene kan sagtens være på det lave vand. Strækningen vender mod nord-nordvest og for fluefiskeren fisker den fint i vind fra syd, mens spinnefiskeren også bør udfordre den ved pålandsvind.

Fint havørredfiskeri især efterår, vinter og forår, men kan bestemt også fiskes om sommeren selv under varme forhold. Masser af hornfisk i sæsonen.

Adgang ad Jungedalsvej fra Kyndby. Vejen ender ved en lille parkering lige nordøst for Kyndbyværket.

Tip: De fleste, der vadefisker, stopper fiskeriet, hvor bugten ind mod Dalby starter, men man kan fint fortsætte nordpå ved lav vandstand eller fra flydering, pontonbåd og kajak. Der er skiftende sandrevler og mørke bælter over en lang strækning. Chance for multer om sommeren i de inderste lave tangbælter og chance for pighvar på sandrevlerne forår og efterår.

Jonask2
Jonas Kærlin med to flotte fisk fra pontonbåd nord for Kyndbyværket. Ved høj vandstand kan det give god mening at hoppe i sin flydering, pontonbåd eller kajak for at affiske de lange stræk med sandrevler og tang nordpå, som ellers kan være svære at nå ved højvande. Alternativt kan dette fiskes til fods ved lavvande. Foto: Henning Pedersen.

3: Hammer Bakker (Koordinater: 55.759944, 11.854542)
Strækket starter med Hammer Havn og går to kilometer nordpå langs østsiden af Østerløb. Den første bugt lige ved havnen er mudderbund med dybt vand lige ved havneindløbet. Her kan der om vinteren være godt med ørreder. Længere nordpå kommer et stort lavvandet plateau, der strækker sig næsten 200 m ud fra land. Det ses tydeligt på luftfotos. Fisk langs kanten ved overgangen til det dybere vand. Plateauet drejer ind mod land, og på den næste strækning kan man fiske tæt på land, inden man kommer til Skallehage, der er et nyt lavvandet plateau med muslingebanker og en skarp kant, hvor der bliver dybt ud i Østerløb. Her er der også gode muligheder for at samle blåmuslinger.

Bunden varierer mellem mudderbund, ålegræsbælter, sten og blæretang, og der er chance for ørreder på hele strækningen. Den nordligste del ved Skallehage er også til sommerfiskeri, men ellers er der bedst fiskeri efterår, vinter og forår.

Tip: Det letteste er at vade ud lige efter havnen, men pas på! De første 10-15 meter er der særdeles blødt, og flere har i tidens løb siddet fast her. Følg i stedet vejen og find et sted, hvor du kan gå ud gennem rørskoven et stykke fra havnen.

Isefjorden

4: Hammerkrog (Koordinater: 55.748987, 11.855879)
Der er let adgang til strækket fra den store parkeringsplads for enden af Birkebækvej. Lige nedenfor p-pladsen er der et fint lille rev med muslingebanker og varieret bund, som strækker sig små 100 meter ud.

Nordpå kommer selve Hammerkrog, der er en bugt med ålegræsbælter og blød bund. Her kan man især i vinterhalvåret løbe ind i havørreder i flok. På den anden side af bugten kommer en fin spids med sten og blæretang. Går man i stedet sydpå fra p-pladsen, kan man fiske hele vejen ned til Vellerup Vig. Her er dybt ind til land og gode chancer hele vejen.

5: Tempelkrogen (Koordinater: 55.668562, 11.808723) Tempelkrogen er vel nok Isefjordens mest kendte plads og som regel velbesøgt. Det er ikke uden grund, for især vinter- og forårsfiskeriet efter havørred kan være særdeles godt. Tempelkrogen er hele det store område syd for Munkholmbroen. Det meste er forholdsvis lavvandet, og i de inderste dele er dybden højst én meter.

Bunden er mest ålegræsbælter, og på de lavvandede områder er der overvejende mudderbund, men man skal ikke tage fejl. Det er her, der er godt med føde til ørrederne i det tidlige forår, hvor rejerne kommer frem, og børsteormene sværmer. Der kan vadefiskes langs det meste af kysten, men fra båd eller flydering kan man dække større områder.

I bunden af fjorden er der helårsfredning ved udløbet af Elverdamsåen og Truelsbækken og halvårsfredning ved Ellerenden og Møllebækken. Desuden er det ikke tilladt at trollingfiske i hele Tempelkrogen, og fritidsfiskerne må kun fiske med ruser.

Der er parkeringsmulighed umiddelbart før Munkholmbroen, når man kommer fra østsiden. Tilsvarende er der parkeringsplads, når man kommer til vandet fra vestsiden.

Tip: Udenfor halvårsfredningen ved Ellerenden – 16. september til og med 15. januar – er det tilladt at fiske fra selve Munkholmsbroen, og her kan man med held fange skrubber på bundtackle. Brug orm eller skalrejer. Der er desuden mange hornfisk fra sidst i april, og allerede i maj dukker de første makreller op.

Det siges, at en lille katolsk menighed forsøgte at overleve reformationen i 1536og etablerede en simpel trækirke kaldet "Templet" syd for Eriksholm. Da Roskildebispen fik kendskab til dette, lod han templet nedbrænde, men stedet kom til at give navn til Tempelkrogen, som er den inderste del af Isefjorden. Foto: Andreas Findling-Rottem.
Det siges, at en lille katolsk menighed forsøgte at overleve reformationen i 1536og etablerede en simpel trækirke kaldet "Templet" syd for Eriksholm. Da Roskildebispen fik kendskab til dette, lod han templet nedbrænde, men stedet kom til at give navn til Tempelkrogen, som er den inderste del af Isefjorden. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Plads 6: Golfbanen ved Dragerup (Koordinater: 55.725312, 11.780863)
Der er let adgang til strækningen fra parkeringspladsen på Dragerupvej lige ved golfklubben. Fisk herfra sydover mod Søminestationen. Det er en strækning på ca. 1,5 km. Der er flere små stenøer på strækningen, hvor der er mørke bælter lige ud for. Her er der gode chancer for havørred, og det samme gælder, når man fisker langs kanten mellem sandbunden og den mørke bund med ålegræs og blæretang mellem stenøerne. Udover havørred er der masser af hornfisk i sæsonen. Strækningen fisker bedst forår og efterår.

Tip: På Visit Holbæks hjemmeside www.visitholbaek.dk kan du downloade ”Fiskeguiden: Lystfiskeri i Holbæk Kommune”, som indeholder anvisninger af fiskepladser i hele Holbæk Kommune.

Img 7859
Lars Juel Hansen, som har samlet de 10 fiskepladser i denne artikel, er 42 år gammel, bosat i Holbæk og har brugt mange tusindevis af timer i Isefjorden. Det har givet ham inspiration og viden, som han deler ud af som instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund. Lars’ motto er “keep it simple” hvad angår fiskeri. Udover fiskeriet er Lars aktiv indenfor vandløbspleje og bestandsophjælpning i Tuse Å Ørredsammenslutning (TØS) og Havelse Å Vandplejegruppe. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Plads 7: Næsset på Orø (Koordinater: 55.808994, 11.824207)
Øen midt i Isefjorden rummer mange fiskemuligheder, men især Næsset, der er den nordligste spids, er en fremragende havørredplads. Afsæt gerne en hel dag til turen, og tag færgen til Orø fra enten Holbæk eller Hammer Bakker. Parkér ved Enghaven, og følg kysten nordpå 500 meter. Herfra kan du fiske hele vejen rundt om næsset.

På nordvest-siden er der dybt vand helt ind under land, og ellers er der en række spidser med sten og blæretang, som lugter godt af havørred. Her er stor vandudskiftning og godt med bevægelse i vandet.

Tip: Find flere fiskepladser på Orø på www.oroe.dk.

Fem tips til Isefjorden

 

Vil man have succes i Isefjorden, er det ikke nok at kende nogle gode pladser. Her giver Lars Juel Hansen fem gode råd, som kan hjælpe dig godt på vej.

 

  • Bevæg dig meget i din søgen efter fisk.

 

  • Bevæg din agn hurtigt. Det trigger fiskene til hug, og du får afsøgt meget vand.

 

  • Opsøg pladser, hvor vind og strøm giver røre i vandet.

 

  • Skift fiskeplads, hvis der ikke sker noget.

 

  • Fiskene flytter rundt, så erfaringer fra sidste år kan ikke nødvendigvis genbruges. Led efter fiskene og lyt til jungletrommerne.

Plads 8: Lommestenen (Koordinater: 55.851682, 11.713789)
Ud for Stokkebjerg Skov ligger Lommestenen lidt ude i vandet. Det er en stor vandreblok, som isen har ført med nordfra under sidste istid. Nu giver stenen navn til en af fjordens velkendte kystpladser. Man kommer til pladsen ad Skovvej og ender ved en lille parkeringsplads tæt ved vandet. Går man nordpå kommer en lille ø, hvor der er et fint blæretangsbælte ud for. Start gerne 500 meter nordfor og fisk ned til stenen.

Syd for stenen kommer flere småøer og rev, hvor der er fine mørke bælter ud for. Syd for dem kommer man til en spids, hvor der er dybere vand tæt under land. Der er gode havørredchancer på hele strækningen, og man kan sagtens fortsætte sit fiskeri længere sydover. I sæsonen er der hornfisk overalt. Pladsen fisker bedst efterår, vinter og forår.

Tip: Ved Lommestenen er der en offentlig telt- og bålplads, som fint kan benyttes i forbindelse med fisketuren.

Larsjh
Sagnet fortæller, at Hornsherredtrolden fandt den store sten, som i dag kaldes for Lommestenen, og gik med den i lommen, men på vej hjem begyndte kirkeklokkerne i Egebjerg Kirke at ringe. Han hadede den lyd, så han tog stenen i lommen og kylede den tværs over fjorden i retning af kirken. Han havde dog sigtet for lavt, så den landede i kanten af fjorden, hvor den har ligget siden. Foto: Henning Pedersen.

9: Nakkehage (Koordinater: 55.902807, 11.745857)
Følg Nakkehagevej til den ender i en lille parkeringsplads helt tæt på fjorden. Herfra kan du fiske til begge sider. I vestlig retning mod Nykøbing Sjælland. fisker du på et stræk med skiftende bugter og spidser, og der er havørredchancer over det hele. På bunden er der både blæretang og ålegræs.

Går du den anden vej, kommer en meget varieret strækning på cirka 2 km, der slutter ved en markant pynt ud for Skredbjerg. På dele af strækningen er der dybt tæt på land, så der dårlig nok skal vades, men der er også fine rev, hvor man kan vade langt ud i fjorden.

Der er en markant vandudskiftning, og pladsen kan fiskes hele året. Der kan være havørred over det hele, og i sæsonen er der masser af hornfisk.

Tip: Find flere kystpladser i området ved Nakkehage på www.visitodsherred.dk.

IMG 2221 Isefjorden byder også på andet end havørreder. Hornfisk og makrel gæster nemlig fjorden, hvilket er en oplagt mulighed for at lukke ungerne med på fisketur. Foto: Lars Juel Hansen.

10: Skansehage (Koordinater: 55.950219, 11.787583)
Skansehage ligger lige øst for Rørvig. Som en tunge stikker den ned i Isefjorden, og bugten ind mod Rørvig var i gammel tid en naturhavn. Dette er et sted ved kysten, der naturligt er egnet som havn, for eksempel fordi det har dybt vand og ligger i læ for bølgeslag. Det er også tilfældet her, hvor der nogle steder er dybt helt ind til land. Det gælder især på selve spidsen og på vestsiden af hagen. På den østvendte strækning op mod Korshage er der mere lavvandet med skiftende revler og mørke tangbælter.

Tidevandet ud og ind af fjorden sørger for stor vandudskiftning, og der er gode havørredchancer overalt på pladsen. Hornfisketrækket i foråret kommer lige forbi, og fra sidst i maj er der rigtig gode chancer for makrel – især inde i den dybe del af bugten.

Pladsen kan fiskes hele året og er oplagt til fiskeri i sommernatten efter havørred. Der er let adgang til området fra en stor parkeringsplads ved Skansehagevej.

Tip: De dybe steder i bugten kan sagtens fiskes direkte fra land og er en god plads, hvis man vil have børnene med på tur.

IMG 5619
Isefjorden er ca. 35 km lang, og byder på varierede fiskepladser, alt efter hvor du befinder dig i fjorden. Her ses strækningen ved golfbanen i Dragerup, som veksler mellem blæretang, ålegræs og sandbund. Foto: Henning Pedersen.