Nye vejledninger skal gøre det nemmere for lystfiskere med gangbesvær eller handicap at få fisk på krogen

1 Egon Dall, der sidder i Danmarks Sportsfiskerforbunds handicapudvalg, har gjort sig erfaringer med mange forskellige handicapegnede fiskepladser og konstaterer, at alt for mange af anlæggene er misligholdte og dermed ubrugelige for lystfiskere med et handicap.

Tilgroede stier og forsømte og dårligt udførte handicapfiskepladser spænder ben for, at gangbesværede og mennesker med et handicap også kan komme til fiskevandet. Danmarks Sportsfiskerforbund tager fat om problemet med en række vejledninger henvendt til blandt andet kommuner og foreninger, der ønsker at lave optimale handicapegnede fiskepladser.

Om Danmarks Sportsfiskerforbunds handicapudvalg

Udvalgets opgave er bl.a.:
• At drøfte og indsamle viden om mulighed og udfordringer for at fiske med et handicap

• At indsamle viden om handicapegnede fiskesteder, samt hvordan de vedligeholdes

• At give foreninger og det et offentlige råd i forhold til oprettelse og drift af handicapegnede fiskepladser

Mange er enige om, at lystfiskeri er lig med livskvalitet. Det bringer os tættere på naturen og giver os mulighed for at deltage i et betydningsfuldt fællesskab.

Det er bare ikke lige let for alle at få adgang til fiskeoplevelserne. For en lystfisker, der er gangbesværet eller har et handicap, kan mange forhold forhindre en fisketur. For eksempel ujævnt terræn eller mangel på gode fiskeplatforme. Det vil Danmarks Sportsfiskerforbunds handicapudvalg gerne lave om på ved hjælp af en række vejledninger, der helt konkret udpensler, hvilke kriterier der bør være opfyldt ved sø, å, put and take og kyst.

– Disse vejledninger er lavet til alle interessenter, som ønsker at etablere en fiskeplads for lystfiskere med gangbesvær eller et handicap. Det, vi kalder en handicapegnet fiskeplads. Vejledningerne indeholder de anbefalinger, vi som minimum vurderer, skal opfyldes, for at det er en god og forsvarlig fiskeplads, forklarer Egon Dall, der sidder i Danmarks Sportsfiskerforbunds handicapudvalg.

Han er selv kørestolsbruger og har erfaret, at mange fiskepladser er svært tilgængelige for mennesker med et handicap, eller at allerede etablerede pladser ikke fungerer i praksis.

2
Sportsfiskerforbundets bestyrelse nedsatte i foråret 2022 et handicapudvalg, der netop arbejder for bedre muligheder for, at mennesker med handicap kan komme på fisketur i naturen.

Naturen forbedrer humøret
Aktiviteter i naturen kan være med til at styrke menneskers sundhed og livskvalitet. Det bekræfter en undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer foretog blandt mennesker med handicap i 2021. Her svarede 81% blandt andet, at friluftsaktiviteter forbedrer deres humør i høj grad.

– Ved anlæg af en handicapegnet fiskeplads er der især tre forhold, som er vigtige at iagttage: Placeringen af fiskepladsen, hvor der er gode muligheder for fangst. En almindelig, gående lystfisker går rundt og finder de steder, hvor fiskene står. Det kan lystfiskeren med et handicap og gangbesvær ikke. Dernæst indretningen af fiskepladsen, så kast med spinnestang eller fluestang er nemt, og landing af fisk er muligt. Pladsen skal indrettes, så lystfiskeren kan håndtere sit grej her. Endelig er det afgørende, at sikkerheden er i orden, så lystfiskeren trygt kan færdes i kørestol, med stok eller rollator, slutter han.

Er du forening eller kommune, så kan du finde vejledningerne her, og Danmarks Sportsfiskerforbunds handicapudvalg står altid klar til at hjælpe ved spørgsmål eller i konkrete sager.

Fisk