Om handicapudvalget

Udvalgets opgave er bl.a.:

  • At drøfte og indsamle viden om mulighed og udfordringer for at fiske med et handicap
  • At indsamle viden om handicapegnede fiskesteder samt hvordan de vedligeholdes
  • At give foreninger og det et offentlige råd i forhold til oprettelse og drift af handicapegnede fiskepladser

Deltagere i handicapudvalget er:
Lisa Breitenstein Jørgensen
Søren Grothe Petersen
Egon Dall
Jan Karnøe, medlem af forbundsbestyrelsen
Lars Rasmussen, direktør

Tilgroede stier og forsømte handicapfiskepladser spænder ben for, at mennesker med handicap og gangbesværede kan komme til fiskevandet.

Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbunds handicapudvalg udarbejdet 4 vejledninger til etablering og drift af handicapegnede fiskepladser.

Disse 4 vejledninger er lavet til jer, som ønsker at etablere en fiskeplads for lystfiskere med gangbesvær eller et handicap. Det man kalder en handicapegnet fiskeplads. Vejledningerne indeholder de anbefalinger, vi som minimum vurderer, skal opfyldes, for at det er en god og forsvarlig fiskeplads ved sø og vandløb, å, kyst og put and take. 

HavneKysterPut and takeVandløb og søer

Fisk