Å-guide: Elling Å byder på fint fiskeri efter både bæk- og havørred

Engen Elling Å på vej gennem Engen. Det sidste stykke ud mod Kattegat.

Elling Å snor sig gennem landskabet i Vendsyssel lige nord for Frederikshavn, og åen har ikke bare en god opgang af havørreder. På især de øvre dele huser den også en fin bestand af bækørreder. Læs her om fiskemulighederne i Elling Å-systemet.

Elling Å dannes af de to vandløb Skærum Å og Åsted Å, der løber sammen nordvest for Frederikshavn. Efter sammenløbet kaldes åen Elling Å og løber de sidste cirka syv kilometer syd om Elling by og nord om Frederikshavn til udløbet i Kattegat.

Skærum Å og Åsted Å
Skærum Å har sit udspring ved Ulvmose lidt syd for Lendum. Herfra snor den sig nordpå cirka tyve kilometer frem til sammenløbet med Åsted Å. Bredden varierer mellem 2 og 4 meter. Den løber primært gennem landbrugsland og er fiskebar på lange stræk.

Åsted Å er lidt mindre end Skærum Å. Den udspringer sydvest for Gærum og løber ureguleret cirka 17 kilometer nordpå frem til sammenløbet. Den er relativt lavvandet, og bredden varierer mellem 1,5 og 3,5 meter. Det er et vigtigt gyde- og opvækstvandløb, men der er også fine fiskemuligheder, selvom den på nogle stræk kan være svært tilgængelig.

Elling1
Elling Å lige syd for kirken i Ellinge. Her fiskes især fra sydsiden af åen.

Elling Å efter sammenløbet
Efter sammenløbet fortsætter Elling Å østover. Den har nu en gennemsnitsbredde på 5,5 meter og er fortsat ureguleret. Undervejs passerer den opstemningen ved Mariendal Mølle, inden den til sidst løber bred og rolig ud mod udmundingen. Der er fiskemuligheder på det meste af strækningen.

Sådan kan du komme til at fiske i Elling Å-systemet
Hvis du vil fiske i Elling Å-systemet, kan du enten vælge at købe et døgnkort, todagskort eller ugekort. Kortet giver adgang til alle foreningens fiskestræk ved Elling Å, Skærum Å og Åsted Å. Du kan købe kortene her.

 

Du kan også vælge at blive medlem af Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, så du kan fiske der hele sæsonen igennem. Læs her, hvordan du bliver medlem. 

Fiskemulighederne i Elling Å
Kim Larsen er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, og han har et indgående kendskab til åen. Vi har bedt ham fortælle om fiskemulighederne.

– Hvis vi starter ude ved udmundingen, så har vi ikke noget fiskeri på de yderste 1,5 kilometer, hvor åen løber gennem tæt rørskov, men derefter kommer det stykke op mod hovedvejen, som vi kalder ”Engen”. Det er et godt fluefiskestykke, da der ikke er noget bevoksning, som står i vejen, men der kan selvfølgelig også sagtens fiskes med spin, fortæller Kim og fortsætter:

– Ved selve Elling by er der store sving med dybe huller og chance for store fisk. Strækningen er mest for spinnefiskeren.

Længere opstrøms mod sammenløbet er der også gode muligheder.

– På den strækning har vi spærringen ved Mariendal Mølle, men der er en fisketrappe, som normalt virker, og der er også fin opgang af fisk ovenfor Mariendal. Strækningen veksler mellem skov og landbrugsområder, og både spinne- og fluefiskeren kan finde egnede steder, fortæller Kim Larsen.

Mariendal
Spærringen ved Mariendal Mølle. Her er der udsigt til, at der bliver fri passage indenfor nogle år.

Tag til Elling Å-Cup
Hvert år afholder foreningen Elling Å-Cup, som er en fiskekonkurrence, hvor du som deltager kan fiske i alle foreningens fiskevande. I år foregår det fra fredag den 25. august, kl. 16 til søndag den 27. august, kl. 11.

 

Læs alt om konkurrencen her.

Fiskemuligheder i Skærum Å og Åsted Å
Foreningen har også mange kilometer fiskevand opstrøms sammenløbet, og her gælder det både fiskeri efter bækørred og havørred.

– Skærum Å er en flot å, der snor sig ureguleret afsted, og det er et oplagt sted at fiske med tørflue efter bækørreder. Der er også fin opgang af havørred, og en spærring ved Nygårdsmølle volder ikke problemer, da fisketrappen på stedet virker efter hensigten, fortæller Kim og fortsætter:

– Åsted Å er lidt mindre end Skærum Å. Den løber også ureguleret, og flere strækninger går gennem flot fredet natur. Den kan dog være svær at fiske på nogle strækninger på grund af bevoksning. Men der er fin opgang i åen, og her har du også chancen for at fange bækørreder.

Du finder kort over alle foreningens fiskevande her.

Danni Christensen Danni Christensen
Jeppe Haslund Birklykke Jeppe Haslund Birklykke
Victor Victor Bjørnager

Bedst sommer og efterår
Sæsonen starter den 1. marts, og der er et mindre fiskeri efter grønlændere, men det er først sidst på foråret, at der for alvor kommer gang i fiskeriet.

– De største fisk bliver som regel taget i juni, og så fortsætter fiskeriet hen over sommeren og ind i efteråret, helt frem til sæsonen slutter den 31. oktober, fortæller Kim Larsen og forsætter:

– Opgangen er meget afhængig af nedbørsmængden, da åen er forholdsvis lavvandet i mundingen, og der skal noget vand ud i havet, før havørrederne får færten og trækker op.

Kim fortæller også, at der hvert år bliver fanget havørreder over 80 cm, men han anslår, at 70 % af havørrederne ligger mellem 45 og 55 cm.

Skærum
I Skærum Å har du chance for både hav- og bækørred.

Godt med mørke agn
Mange fisker med traditionelle spinnere i åen, og de må gerne være i mørke farver.

– Der bliver mest fisket ved åen i morgen- og aftentimerne, og her virker mørke farver godt. Det gælder både for fluer og spinnere. Mange har held med at fiske med spinnere, der går meget højt i vandet, når vi kommer ud på aftenen og ind i nattetimerne, slutter Kim Larsen.