Nu skal gedderne have en pause

Morten Sax Morten Saxtorph nåede at fange storgedden inden fredningen. Den 5. marts fangede han en gedde på 17,35 kg og 116 cm. Den blev fanget på flue og er potentiel ny Danmarksrekord for fluefanget gedde.

I 2021 blev reglerne for fiskeri i ferskvand ændret, og det betød blandt andet, at geddernes fredningstid blev rykket frem, så fredningen starter den 15. marts. Fredningen gælder til og med 30. april, så er du geddefisker, er det tid til at give de skarptandede rovfisk en pause i de ferske vande.

Er du geddefisker, er i dag tirsdag den 14. marts sidste udkald, hvis du skal nå at fange en af de store rovfisk, inden fredningsperioden starter onsdag den 15. marts.

Fredningstiden blev i 2021 udvidet med 14 dage. Det skyldes, at DTU Aquas undersøgelser har vist, at gydesæsonen i ferskvand indenfor de senere år ofte er startet midt i marts og i nogle tilfælde allerede har været overstået den 1. april. Biologerne angiver de milde vinter som årsag til, at gedderne er blevet tidlige gydemodne.

For salt- og brakvandsområderne foregår gydningen senere, og her er fredningsperioden for gedder 1. april til og med 15. maj.

Du finder information om fredningstider her:

FerskvandSaltvand.