Indbydelse: Orientering om ”Havørreden tilbage til Gudenåen”

Havørred Gudenå Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Torsdag d. 16. juni kl. 19-22 inviterer Danmarks Sportsfiskerforbund samt fire lokale Gudenå-foreninger til åbent arrangement om projekt ”Havørreden tilbage til Gudenåen”. På aftenen vil foreningerne, DTU Aqua og de lokale kommuner præsentere projektets foreløbige resultater samt mulige kommende initiativer, der skal styrke havørredbestanden i Gudenåen. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Program, tid og sted

 

Kl. 19.00-19.30 Bestyrelsesmedlem for Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Per Frost Vedsted, og direktør Lars Rasmussen, DSF, byder velkommen.

Præsentation af de deltagende foreninger, samt deres erfaringer med havørredfiskeriet i Gudenåen.

 

Kl. 19.30-20.45 Jan Nielsen, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua, fortæller om:

 

• Projektets faglige baggrund - den vilde ørredbestand i tilløbene

• Undersøgelser af vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat

• De foreløbige resultater fra Projekt Vildtkamera i tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord

 

Kl. 20.45-21.00 Kaffepause

 

Kl. 21.00-21.30 Spørgsmål og kommentarer til Jans oplæg

 

Kl. 21.30-21.45 Viborg, Favrskov og Randers Kommuner: Hvilke mulige initiativer kan igangsættes for at hjælpe ørredbestanden?

 

Kl. 21.45-22.00 Afslutning

 

Langå Kulturhus

Bredgade 4, 8870 Langå

Det har længe stået klart, at havørredbestanden i Gudenåen er hårdt presset og langt fra tidligere tiders størrelse. Derfor igangsatte Danmarks Sportsfiskerforbund, fire lokale sportsfiskerforeninger ved Gudenåen samt tre lokale kommuner i samarbejde med DTU Aqua projekt ”Havørred tilbage til Gudenåen” i 2019.

Projektet har til formål at undersøge, hvorfor havørredbestanden er gået så markant tilbage. I 2020 og 2021 er der blandt andet blevet udført undersøgelser af smoltens vandring fra Gudenåen og ud i Randers Fjord, samt undersøgelser med vildtkameraer af prædation fra skarv, hejre og odder i tilløbene til Gudenåen.

De foreløbige resultater vil nu blive præsenteret på et åbent orienteringsmøde i Langå Kulturhus torsdag d. 16. juni kl. 19-22. Her vil de lokale sportsfiskerforeninger, DTU Aqua samt Viborg, Favrskov og Randers kommuner fremlægge erfaringer, resultater og mulige bud på indsatser.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Tilmeld dig via linket her – og bliv klogere på havørreden i Gudenåen.