• Torsdag den 16. juni 2022 kl. 19.00

Åbent arrangement: ”Havørreden tilbage til Gudenåen”

Fundraising_Trout.jpg

Åbent arrangement: Havørreden tilbage til Gudenåen

Tilmeldingsfrist: 14.06.2022 kl. 23.00

16. juni 2022, kl. 19.00

Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå

Havørreden tilbage til Gudenåen er et projekt, som involverer følgende interessenter:

  • Randers Sportsfisker Klub
  • Langå Sportsfiskerforening
  • Hadsten Lystfiskeriforening
  • Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
  • Randers Kommune
  • Viborg Kommune
  • Favrskov Kommune

DTU-Aqua er fiskefaglig rådgiver og Danmarks Sportsfiskerforbund er projektleder. Desuden deltager Danmarks Center for Vildlaks som observatør og fiskefaglig konsulent.

Formålet med projektet er at undersøge årsagerne til den markante nedgang af vild ørredyngel og antallet af fangede havørreder nedstrøms Tangeværket.

Ved dette arrangement vil der blive orienteret om projektets foreløbige resultater. 

Programmet for aftenen ser således ud:

Kl. 19.00 – kl. 19.30: Bestyrelsesmedlem for Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Per Frost Vedsted, og Direktør Lars Rasmussen, DSF, byder velkommen (udgangspunkt er Pers fangststatistik for de seneste år – og måske en tabel, der viser nedgangen i ørredyngel?)

Præsentation af de deltagende foreninger, hvor de kort fortæller om deres erfaringer med havørredfiskeriet.

Kl. 19.30 – 20.45: Jan Nielsen, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua, fortæller om:

·      Projektets faglige baggrund - den vilde ørredbestand i tilløbene.

·      Undersøgelser af vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat.

·      De foreløbige resultater fra Projekt Vildtkamera i tilløben til Gudenåen og Randers Fjord.

Kl. 20.45 – 21.00: Kaffepause.

Kl. 21.00 – 21.30: Spørgsmål og kommentarer til Jans oplæg.

Kl. 21.30 – 21.45: Viborg, Favrskov og Randers Kommuner: Hvilke mulige initiativer kan igangsættes for at hjælpe ørredbestanden?

Kl. 21.45 – 22.00: Afslutning.

Tilmeldingsfrist er overskredet.