Å-guide: Fang karper og gedder i Lammefjordskanalerne

1 Lammefjordskanalerne har gennem mange år været kendt som et godt karpevand.

Lammefjordskanalerne byder på rigtig godt fiskeri efter især karper og gedder, og netop nu er der gode chancer for begge arter. Fiskeriet er let tilgængeligt, og der er muligheder for både mede-, spinne- og fluefiskeren. Tjek mulighederne her og få desuden nogle gode råd fra et par erfarne kanalfiskere.

Nord- og Sydkanalen ved Lammefjorden blev kunstigt anlagt omkring år 1900 ved det inddæmningsprojekt, der tørlagde en stor del af den oprindelige Lammefjord. Kanalerne blev gravet langs den oprindelige strandbred, så de kunne modtage det vand, der tidligere løb til fjorden. I den vestlige ende fører Dragsholmkanalen vand ud til Sejerøbugten, mens Nord- og Sydkanalen fører vand ud i Lammefjorden ved Audebodæmningen. Ved alle tre udløb er der klapsluser, der lukker til ved højvande. Der er stort set ikke noget fald på kanalerne, og afstrømningen er styret af vandstanden i fjorden.

Sydkanalen er langt den største, da den modtager vand fra et stort område syd for Lammefjorden. Dens bredde varierer mellem 10 og 22 meter. De største tilløb er Svinninge Å og Gislinge Å, der begge har ørredbestande.

Nordkanalen er noget mindre. Her varierer bredden mellem 8 og 11 meter, og dybden er 1-1½ meter.

Fiskeundersøgelser
Biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult har lavet fiskeundersøgelser i Lammefjordskanalerne for Odsherred Kommune.

 

Nordkanalen blev undersøgt i 2019. Du kan læse resultatet her.

 

Sydkanalen og Svinninge Å blev undersøgt i 2016. Læs resultatet her.

Mange kilometer fiskevand
Odsherred Sportsfiskerforening har mange kilometer fint fiskevand ved Lammefjordskanalerne i Odsherred. Både Nord- og Sydkanalen har fine bestande af karper og gedder, men fiskeundersøgelser viser også gode bestande af skalle, regnløje, suder, aborre, rudskalle, samt i mindre omfang brasen.

Vi har talt med to af foreningens medlemmer, der gerne deler ud af deres viden om fiskeriet i kanalerne. Her kan du læse, hvordan Claus Foss og Morten Holst Greve Nielsen griber det an.

Her kunne alle fiske karper
– At påstå at dansk karpefiskeri startede i Lammefjorden er måske ikke helt rigtigt, men heller ikke helt forkert, siger Claus Foss med et smil.

Claus Foss er dedikeret medefisker og desuden formand for kanaludvalget i Odsherred Sportsfiskerforening. Han fortæller videre:

– Tilbage i de glade 80’ere var Lammefjordskanalerne et af de eneste steder, hvor alle med dagkort eller med et medlemskab af Odsherred Sportsfiskeforening kunne fiske karper, og der var mange af dem. Dengang var det mest små og mellemstore karper, og de blev fanget på match-stang med flåd og majs. Det var nyt, megasjovt og blev hurtigt meget populært.

6 Claus Foss har selv et godt tag på karperne.

Større fisk i dag
Claus fortæller også, at der i dag er færre karper, men gennemsnitsvægten er til gengæld noget større. Sydkanalen har en stor bestand af karper mellem 4 og 8 kg, med enkelte over 10 kg. I Nordkanalen, hvor der var flest før i tiden, er fiskene lidt mindre. De største er sjældent over 6 kg.

Let tilgængeligt fiskeri
Igennem tiden har kanalerne lagt fiskevand til mange konkurrencer i medefiskeri, der har flere gange været afholdt Danmarksmesterskab, landsholdsudtagelse og en masse klubstævner.

– Kanalerne er lige til at gå til for både børn og voksne. Der kan fiskes med et væld af forskellige teknikker, både meget enkelt fiskeri og det mere avancerede. At fiske i en kanal adskiller sig meget fra fiskeri i en mose eller sø, for det er ikke til at vide på forhånd, hvor fiskene er, da de trækker frem og tilbage. Ligesom ved så meget andet fiskeri er lokalkendskab en god ting. Valg af agn og agnpræsentation er desuden meget afgørende, men lidt held skal der også til, fortæller Claus og henviser til, at man kan hente hjælp og information om mede- og karpefiskeri i kanalerne på Facebooksiderne for Odsherred Sportsfiskeforening og fiskeklubben KMT.

Tips til mede- og karpefiskeren
Her får du nogle af Claus Foss’ tips til fiskeriet i kanalerne:

  • Brug gerne majs som agn til karperne og skift til store fodermajs, hvis der er mange skaller i farvandet.
  • Brug sparsomt med foder, så fiskene har en chance for at finde din agn.
  • Fisk gerne med flåd og matchstang, når vind og strøm ellers gør det muligt. Metode Feeder og Take a Part er også gode muligheder.
  • Vil du have overfladeaction, så er dapping i Nordkanalen eller fluefiskeri med brødfluer oplagte muligheder.

 

2
5 Morten fisker især gedder lige før og efter fredningen.

Gedder på flue
Både Syd- og Nordkanalen er oplagte steder at fiske gedder på flue, og det er en teknik, som Morten Holst Greve Nielsen med held har dyrket gennem flere år.

– Vi fisker mest i perioden lige op til geddernes fredning og igen i de første uger af maj og gerne tidligt på dagen, fortæller Morten og fortsætter:

– Senere på sommeren bliver gedderne svære i varmen, og så fisker jeg i stedet efter karper med mine brødfluer.

Klar fordeling mellem nord og syd
Morten fisker lige meget i begge kanaler, men der er en klar fordeling.

– Der er flest gedder i Nordkanalen, men de største finder du i Sydkanalen. I Nordkanalen er de største gedder som regel på 60-70 cm, mens vi i Sydkanalen har fået gedder helt op til 107 cm. Det var min makker Kasper Theis Petersen, der fik den store gedde, fortæller Morten.

Morten fisker mest med flue, men også med agnskaller i Sydkanalen, hvor man også fint kan fiske med spin, men i løbet af sommeren bliver det besværligt på grund af mange vandplanter

4 Fluer i rødt og sølv er Mortens foretrukne.

Store fisk – store fluer
I Nordkanalen bruger Morten mindre geddefluer på 10-12 cm, mens de store gedder i Sydkanalen bliver udfordret med fluer, der er omkring 20 cm lange.

Han fisker gerne med fluer, der ligner de skaller, der udgør en væsentlig del af geddernes føde, så fluer med sølvfarvet krop og en rød snude er blandt favoritterne.

Pas godt på gedderne
Morten og hans medfiskere ser gerne, at gedderne i kanalerne bliver behandlet på samme nænsomme måde som karperne. Han anbefaler derfor brug af net og afkrogningsmåtte, samt brug af modhageløse kroge.

Op til geddepremieren vil han lægge en video med anbefalingerne op på forenings Facebookside.

3
Gedderne i Sydkanalen kan blive store. Denne på 107 cm blev fanget af Kasper Theis Petersen.

Sådan kan du komme til at fiske i Lammefjordskanalerne
Som medlem af Odsherred Sportsfiskerforening har du fri adgang til at fiske i begge kanaler. Tjek her, hvordan du bliver medlem.

Du kan købe dagkort til kanalerne. Du kan købe dagkort på Fiskekort.dk eller ved at indbetale 70 kr. på MobilePay til 160052. Din kvittering er dit fiskekort, og betaling skal selvfølgelig ske, inden du starter dit fiskeri.