Snart slutter halvårsfredningerne på kysten

2018 04 16 07.58.13 Fra den 16. marts ophører de halvårlige fredningsbælter på kysten. De helårlige skal selvfølgelig fortsat respekteres.

Fra den 16. marts må du igen fiske i de kystområder, hvor der er halvårsfredning. Det er typisk ved mindre vandløbs udløb i fjorde og på åben kyst. Det ferske vand tiltrækker ofte blanke havørreder, men der vil også være mange nedfaldsfisk, der er trukket ud i saltvand efter deres gydning.

Ved vandløbenes udmunding i havet er der almindeligvis et fredningsbælte. Ved større vandløb gælder fredningen hele året, mens de mindre, som ikke er omfattet af en særlig bekendtgørelse, har et fredningsbælte, hvor du ikke må fiske i perioden fra den 16. september til og med den 15. marts.

En række af de vandløb, som indgår i særlige bekendtgørelser – som for eksempel åer og bække på Bornholm – har dog fredningsbælter, der ophæves allerede den 16. januar.

De konkrete regler kan du læse i en række bekendtgørelser, men det er langt lettere at orientere sig i to apps, hvor du finder fredningsbælterne og reglerne for den kyststrækning, du gerne vil fiske på.

FishinginDenmark
Den ene mulighed er app’en FishinginDenmark. Vælg punktet ”Udforsk” i bunden af skærmbilledet. Under punktet ”Lag” skal du sikre dig, at ”Fredningesbælter” er tilvalgt. Du får så et kort frem, hvor helårsfredninger er markeret med rød farve, mens halvårsfredningerne er markeret med blå farve, og det er altså her, du nu igen kan fiske fra den 16. marts.

Der er også enkelte områder, der er markeret med gul farve. Det er særfredninger, og her kan du klikke på det farvede område og få yderligere oplysninger om de særlige regler i netop det område.

Fangstjournalen
Den anden mulighed er at bruge app’en Fangstjournalen, der er udarbejdet af DTU Aqua. Her kan du vælge ”Viden” i bunden af skærmbilledet og derefter ”Fredningsbælter”. Du får så et kort, der viser fredningsbælterne med de samme farver, som nævnt ovenfor.

Hvis du bruger app’en til at registrere din fisketur og eventuelle fangster, vil du blive orienteret om din afstand til eventuelle fredningsbælter tæt på dig. 

Slank, blank eller farvet
Kaare Manniche Ebert har tidligere lavet en guide, der hjælper på vej, når du skal vurdere, om den havørred, du har fanget, er slank, blank eller farvet. Du finder den her.

 

Vær dog opmærksom på, at der - siden artiklen blev skrevet - er indført en ny fredningstid for laks og havørred i ferskvand, der nu løber til den 1. marts – med mindre, der gælder andre regler som for eksempel i laksevandløbene.

Tvivlsom spiseværdi
En del af de fisk, der bliver fanget i det tidlige forår, har i løbet af vinteren været på gydning i vandløbene. Vi kalder dem nedfaldsfisk eller nedgængere, og du vil ofte finde dem i netop de områder, hvor fredningen nu ophæves.

Oven på vinterens anstrengende gydning har nedfaldsfiskene en begrænset kulinarisk værdi, omend de i lovmæssig forstand er lovligt bytte.

– Spiseværdien af en nedfaldsfisk kan på ingen måde sammenlignes med en blankfisk. Dertil har den mistet en for stor del af sit fedtindhold, og dens kød kan, hvis den er helt udmagret, minde meget om kødet fra en mørksej. Men det er jo ikke så skidt, og vi er mange, der spiser mørksej med stor fornøjelse, fortæller Kaare Manniche Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Han fortsætter:

– Moralen er, at det er ok at tage en nedfaldsfisk uden for fredningstiden og spise den. Dels er det lovligt, og dels har den jo bidraget til artens overlevelse. Men hvis man ønsker at give et værdifuldt bidrag til, at der kan fanges flere store havørreder langs kysterne og i åen, så er det en rigtig god idé at genudsætte den slanke nedfaldsfisk nænsomt.

Dscf0119
Nedfaldsfiskens kendetegn er for eksempel en slidt gatfinne, et stort hoved og en mager krop. Sådan en fisk kan ikke forveksles med en stålblank overspringer med løse skæl. Foto: Christian Flinker.

Bliv klogere på gydning og fredningsbælter på Østfalster
Fire små vandløb på Østfalster fik et halvårsfredningsbælte, da den nye bekendtgørelse trådte i kraft sidste år. Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn tæller gydebanker i blandt andet de fire vandløb, og de vil gerne fortælle om årets optælling og foreningens arbejde med vand- og fiskepleje.

Alle interesseret er derfor inviteret til et arrangement, der afholdes lørdag den 19. marts 2022, kl. 12.00 – 13.30 på Tunderup Strandvej mellem Garretvej og Herskabsvej.

 

Foreningen byder på Chili Con Carne fra kl. 12.00, og efter spisningen fortæller de om arbejdet. Angiv ved tilmelding, om du vil spise med og medbring selv tallerken og ske.

 

Tilmelding på mail eller ved opslaget på foreningens Facebookside.

God karma og sund fornuft
Kaare Manniche Ebert understreger med et eksempel, at der er sund fornuft i at genudsætte den slanke nedgænger. 

– Tjek bare dette realistiske eksempel: Når havørreden har overlevet gydningen i ferskvand og er tilbage i havet, hvor den tager føde til sig, så er der meget stor sandsynlighed for, at den også overlever frem til næste gydning. Den magre nedfaldshavørred på 60 cm og 1,8 kg, som du fanger i marts, vil seks måneder senere være 75 cm lang og veje cirka 5 kg. En transformation fra en tynd pind til en drømmefisk på et halvt år! Det er derfor andet end god karma at genudsætte de slanke – det er sund fornuft, slutter han.