Danmarks Sportsfiskerforbund og instruktører hyldede ildsjæl på weekendens stormøde

IMG 6282

Når 2021 er omme, har Danmarks Sportsfiskerforbund afholdt mere end 40 vellykkede kurser og fisketure med deltagelse af mere end 700 lystfiskere fra hele Danmark. En særdeles flot indsats, som kun har kunnet lade sig gøre, fordi det frivillige instruktørkorps, der står bag tilrettelæggelsen og afviklingen af kurserne, består af dygtige, ihærdige ildsjæle. I det forgangne år har særligt én ildsjæl fortjent ekstra hæder.

Danmarks Sportsfiskerforbund udbyder hvert år en lang række attraktive kurser for medlemmer og ikke-medlemmer. Kurserne tilrettelægges og ledes af et landsdækkende hold af særdeles dygtige, frivillige instruktører, som yder en stor indsats for at kursusdeltagerne får gode og lærerige oplevelser.

Én gang årligt samles instruktørerne på et stormøde, hvor det forgangne års kurser og aktiviteter evalueres, hvorpå der lægges planer for det kommende år. I år fandt stormødet sted på Fredericia Vandrerhjem d. 13-14. november.

Årets ildsjæl kåret
På stormøderne hædres typisk en frivillig instruktør, som har gjort en særligt stor indsats. I år modtog forbundsinstruktør Per Jørgensen denne hæder.

Per Jørgensen Per Jørgensen (th) kåret som Årets Ildsjæl

Per har igennem en menneskealder været frivillig i Danmarks Sportsfiskerforbund. Af de mange roller, han har udfyldt, kan bl.a. nævnes:

- Formand for instruktørsammenslutningen
- Mangeårig instruktør på Juniorlederkursus
- Repræsentant i Fluebindingsudvalget
- En del af holdet bag DM i fluebinding
- Instruktør på Nordisk Ungdomslejr
- Igennem 30 år arrangør af Forbundets lakseture til udlandet

Som en del af takken modtog Per en smuk håndlavet Wood-Fish laksegalge med indgraveringen ”Instruktør” samt hans navn. Håbet er, at galgen kan få lov at bære vægten af en prægtig laks, når han igen i uge 33 arrangerer laksekursus til Gaula i Norge.

Fra Danmarks Sportsfiskerforbund skal der lyde en stor tak til Per Jørgensen for indsatsen.

Laksegalge 226X300 Wood-Fish laksegalge indgraveret med ”Instruktør” og Per Jørgensen

Næste års kurser og aktiviteter
På stormødet blev der lagt planer for næste års kursusudbud, som indeholder arrangementer i hele Danmark og med fokus på en lang række forskellige fiskearter, såsom gedde, pighvar, havbars, signalkrebs, havørred og laks.

Næste års program, som bliver offentliggjort inden længe, indeholder foreløbigt mere end 50 aktiviteter og foredrag. Så følg med på sportsfiskeren.dk/aktiviteter, når næste års kurser udbydes.