Instruktørsammenslutningen: Instruktion og videndeling gennem 50 år

Img050 Kopi Henrik Mortensen (th) giver gode råd til Søren Rygaard Lenschow, Peter Stoltze og Bent Schultz ved et stormøde omkring år 2000. Foto: Christian Eriksen.

Ved Instruktørsammenslutningens stormøde den 13. januar 2024 blev det markeret, at det nu er 50 år siden, at en gruppe unge ildsjæle initiativ tog til oprettelsen af sammenslutningen.

Da instruktørerne i Danmarks Sportsfiskerforbund var samlet til stormøde den 13. januar 2024, blev mødet blandt andet brugt til at markere, at det var 50 år siden, at en gruppe unge instruktører valgte at oprette Instruktørsammenslutningen (IS), der skulle varetage instruktørernes interesser i forbundet. Siden har instruktørerne i IS brændt for at dele ud af deres kompetencer, ikke mindst i forhold til nye, unge lystfiskere.

Det startede på Juniorlederkurset
Blandt deltagerne var Jens-Ole Frier, som har været med helt fra starten, og sammen med andre af stifterne fortalte han om, hvordan IS udsprang af Juniorlederkurset, der med Julius Wedege og Poul Erik Junge som de drivende kræfter var blevet afholdt hvert år fra 1955.

– Omkring årsskiftet 1973/74 tog nogle unge instruktører fra juniorlederkurset initiativ til at organisere alle instruktører i forbundet, så vores særlige interesser kunne blive varetaget. Det blev til IS, og i starten var vi vel omkring 20 medlemmer. Det årlige kontingent var på beskedne 10 kr., der bare skulle dække udgifterne til at få sendt nogle breve ud til medlemmerne, og så mødtes vi til et stormøde én gang om året, fortæller Jens-Ole Frier.

Sammenslutningens første formand blev Kaj Lindvig, og formålet var dels at skabe oversigt over, hvem der var instruktører og dels at dyrke det sociale instruktører imellem. Og så gjaldt det også om at finde fælles fodslag – ikke mindst overfor bestyrelsen i Danmarks Sportsfiskerforbund.

DSCF5961
Ved stormødet fortalte Jens-Ole Frier om oprettelsen af Instruktørsammenslutningen. Foto: Christian Eriksen.

Instruktørsammenslutningen i dag

Der er i dag omkring 70 frivillige instruktører i IS. De har kompetencer inden for en bred vifte af fiskeformer, og sammenslutningen tilstræber, at de er godt fordelt geografisk.

 

Tilbud til de unge
IS har gennem mange år stået for det årlige juniorlederkursus, der nu er blevet til Fiskeakademiet. Det afholdes årligt i skolernes efterårsferie.

Den årlige Trout Camp på Fyn og Laksecampen ved Skjern Å er også aktiviteter målrettet de unge.

 

Kurser for alle
IS udbyder hvert år en række kurser, hvor alle har mulighed for at tilmelde sig og nyde godt af den viden, som instruktører gerne deler ud af. Det spænder fra kurser med vinteraktiviteter ude i foreningernes klubhuse til fiskekurser ude ved fiskevande både i Danmark og i Norden.

Kurserne udbydes direkte gennem forbundets blad og hjemmeside, men alle medlemsforeninger har desuden muligheden for at rekvirere en instruktør til at lave et kursus i netop deres regi.

 

Guidede ture
IS tilbyder hvert år en række guidede ture, hvor typisk 4-8 deltagere bliver taget godt ved hånden af en lokalkendt instruktør ude ved fiskevandet.

 

Vil du være instruktør?
Hvert år kommer der nye ansigter i IS. De rekrutteres enten gennem sammenslutningens eget juniorarbejde eller bliver optaget efter ansøgning.

Er du interesseret i at blive instruktør, kan du kontakte formanden for IS Peter Stoltze på 26 74 35 83 eller peterstoltze@gmail.com 

Juniorlederkursus og foreningskurser
IS overtog hen ad vejen flere af de opgaver, der hidtil havde ligget i flere udvalg. Det gjaldt ikke mindst planlægningen og afholdelsen af det årlige juniorlederkursus. Udover dette stod instruktørerne i IS til rådighed for foreningerne, som kunne rekvirere en instruktør til at afholde kursus ud i foreningen.

– Bortset fra kørepenge til instruktøren var det gratis for foreningerne, og det var især fluekastekurser, der var rift om, husker jens-Ole Frier og fortsætter:

– Efterhånden ændrede det sig sådan, at der sideløbende blev udbudt kurser direkte fra forbundet, og de sidste 10 år har det været den bærende del.

Fra føl til instruktør
De første instruktører blev håndplukket af Julius Wedege i forbindelse med juniorlederkurset, men senere blev uddannelsen og udvælgelsen af nye instruktører mere formaliseret.

– Flere kom til efter de havde gennemført de tre år på juniorlederkurset og derefter endnu et år på et instruktørkursus. Derefter var de føl et år på juniorlederkurset, inden de blev optaget i sammenslutningen. Andre kom udefra og deltog i instruktørkurset og var også føl et år, og i den sidste ende var det det årlige stormøde, der afgjorde, hvem der blev optaget. Det var dog almindelig praksis, at næsten alle føl endte med at blive optaget, for de, der ikke fandt sig til rette, faldt som regel selv fra under forløbet, slutter Jens-Ole Frier.


Simon K 4
Simon Kastbjerg er en af de unge instruktører bag laksecampen for unge. Her finder han stor glæde ved at formidle sin viden og se de deltagerne få succes ude ved fiskevandet.

Fuld opbakning
Mens sammenslutningen i de første år ofte var i opposition til forbundets politiske ledelse, så slår Torben Kaas, der selv har været aktiv instruktør og kursusleder, fast, at der i dag er fuld opbakning til det samlede arbejde i forbundet.

– Instruktørerne bakker helt op og spørger direkte, hvad de kan gøre for at fremme vores arbejde. Her er de ikke mindst et stærkt aktiv udadtil i kraft af deres kurser, der altid er overtegnede, og det giver ofte kontakt til lystfiskere, der i dag ikke er medlem af forbundet, siger Torben Kaas.

Du kan læse hele portrættet af Instruktørsammenslutningen i forbindelse med dere Jubilæum i det kommende nummer af Sportsfiskeren, der udkommer i starten af marts.