Nye fredningstider for gedder og havørreder i ferskvand

Gedde Vinduesmål

Fra i dag, den 1. juli, træder de nye regler for fiskeri i ferskvand i kraft. Det betyder, at fredningstiden for gedder fremover vil løbe fra 15. marts – 30. april, og at fredningstiden for havørreder vil løbe fra 16. november – 28./29. februar.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand er nu udstedt og træder i kraft fra i dag den 1. juli 2021.

De væsentligste ændringer i lovgivningen er en udvidet fredningstid på gedder, der fremover vil løbe fra den 15. marts til og med d. 30. april. For havørreder er fredningstiden i ferskvand udvidet, så den løber fra den 16. november til og med den 28./29. februar.

Danmarks Sportsfiskerforbund havde i sit høringssvar bakket op om en udvidet fredningstid for gedder, da vandtemperaturerne i de danske søer over de seneste årtier er steget med cirka 2 grader – og det har haft indvirkning på, hvornår gedderne går ind på det lave vand for at gyde.

Hvad angår den udvidede fredningstid for havørreder, mente Danmarks Sportsfiskerforbund og en række medlemsforeninger ikke, at det nuværende fiskeri efter ikke-kønsmodne havørreder i januar og februar har indvirkning på bestanden af havørreder – og at de positive effekter af en udvidet fredningstid i ferskvand derfor ville være begrænsede.

Danmarks Sportsfiskerforbund valgte alligevel at acceptere forslaget, da formålet med fredningstiden er at sikre, at alle kønsmodne fisk får en mulighed for at gyde – og set i det lys er forslaget biologisk velbegrundet. Erfaringer fra hele landet viser nemlig, at der i mange af vores vandløb stadig foregår gydning i både januar og februar. 

Danmarks Sportsfiskerforbund mener desuden, at en udvidet fredningstid i ferskvand bør medføre en tilsvarende fredningstid for farvede havørreder i saltvand.

Du finder den nye bekendtgørelse og de nye regler fiskeri ferskvand her.

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.