Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår bedre beskyttelse af rovfisk i ferskvand

Gedde Vinduesmål

De gældende regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand er netop nu i høring. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker blandt andet op om en udvidet fredningstid for gedder og foreslår samtidig vinduesmål for både gedder og sandart. Derudover bør der indføres fredningstid og mindstemål på arter som karpe, aborre, suder og brasen.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Bekendtgørelsen om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand skal revideres for første gang siden 2011. Danmarks Sportsfiskerforbund har en række forslag, der skal sikre en bedre forvaltning af fiskeriet i søer og vandløb og i sidste ende større og mere sunde fiskebestande.

- Vi har nu chancen for at passe endnu bedre på vores ferskvandsfiskebestande, så vi kan løfte det danske sø-fiskeri til glæde for en hel masse lystfiskere, forklarer Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I udkastet til den nye bekendtgørelse foreslås blandt andet en udvidet fredningstid på gedder fra den 15. marts til den 30. april.

- Vandtemperaturen i de danske søer er over de seneste årtier steget med cirka 2 grader. Det har blandt andet haft indvirkning på, hvornår gedderne går ind på det lave vand for at gyde. Derfor bakker vi op om, at fredningstiden udvides, så den træder i kraft fra den 15. marts i stedet for i dag, hvor fredningen indtræder den 1. april, siger Kaare Manniche Ebert.

Vinduesmål skal sikre de store individer
Udover opbakning til en udvidet fredningstid ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund også, at der for de to meget attraktive og største danske rovfisk, gedde og sandart, indføres et såkaldt vinduesmål.

- Det giver rigtig god mening – både fra et rent biologisk perspektiv, men også ud fra sportsfiskerhensyn – at indføre vinduesmål for gedde og sandart, så vi kan sikre, at de store individer ikke bliver hjemtaget. De store individer er vigtige, da de kan producere rigtig mange æg og dermed spiller en central rolle i rovfiskenes bestandsdynamik, og samtidig er de med til at gøre vores sø-fiskeri attraktivt, siger Kaare Manniche Ebert.

For gedde foreslår Forbundet at indføre et vinduesmål på 60-80 cm, så fisk under og over den størrelse skal genudsættes. Det gælder både for fiskeri med ruse, garn og stang. For sandart lægger Forbundet sig ikke fast på et bestemt vinduesmål, men foreslår at det fastlægges efter rådgivning fra DTU Aqua.

Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til bekendtgørelsen om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand

 

  • En lang række fiskearter, som kan fiskes med garn, ruse eller stang og snøre, har i dag hverken fredningstid eller mindstemål. Begge dele bør indføres for arter arter som karpe, aborre, suder og brasen.

 

  • Støtte til en udvidet fredningstid for gedde – fra den 15. marts til den 30. april.

 

  • Der skal indføres ”vinduesmål” for gedde – sådan at fisk mellem 60 og 80 cm kan hjemtages, mens alle andre gedder skal genudsættes.

 

  • Der skal indføres ”vinduesmål” for sandart – målet fastlægges efter rådgivning af DTU Aqua.

Flere arter skal beskyttes af fredning og mindstemål
Udover forslagene til nye regler for gedde og sandart, ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund, at en række arter, der før ikke har haft nogen form for beskyttelse, kommer med i den nye bekendtgørelse. Det gælder blandt andet karpe, aborre, suder og brasen.

- Det giver ikke mening, at disse arter ikke er bedre beskyttet. Derfor lægger vi op til, at man udvider bekendtgørelsen, så den omfatter flere af de arter, der er interessante for os lystfiskere, siger Kaare Manniche Ebert.

Flere forslag på vej
Senere på året forventes det, at en anden bekendtgørelse, der gælder fiskeriet på søer og i åer kommer i høring. Nemlig bekendtgørelsen om det rekreative fiskeri i saltvand og ferskvand. Også her vil Danmarks Sportsfiskerforbund slå et slag for en bedre beskyttelse af ferskvandsfiskene – særligt med fokus på det ødelæggende fiskeri med garn og ruser i de danske søer.

- Vi kommer til efteråret til at kæmpe benhårdt for en udfasning af garnfiskeri på vores søer. Det vil vi gøre med et forslag om at muligheden for at fiske med garn samt retten til at sælge fisk fra søerne ikke skal være mulig. Det vil sidestille reglerne med dem, der gælder i vandløbene, siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter:

- Der bør desuden indføres begrænsninger i det antal fisk, defineret fra art til art, som skal kunne hjemtages per dag per fisker. Formålet er at forebygge mod overfiskeri, der påvirker søens fiskesammensætning negativt, samt sikre en fair fordeling af fangsterne. Begrænsningerne skal gælde alle relevante arter – også fiskearter, som i dag hverken har fredningstid eller mindstemål, slutter Kaare Manniche Ebert.

Læs mere om vores kamp for et bedre sø-fiskeri her.