Jedsted 6.jpg

Så kom dagen, da Kongeåen endelig blev givet fri. Simon Simonsen fra Vejen og Omegns Sportsfiskerforening var til stede og fortæller glad: - I dag skete det, som mange ildsjæle har arbejdet for i årevis. En gravemaskine fjernede de sidste jordvolde og Kongeåen løber nu i sit nye løb rundt om den gamle opstemning ved Jedsted Mølle. Det glæder alle os, som færdes ved Kongeåen, og det vil i høj grad gavne naturen og de fisk, som nu får helt fri passage til gydeområderne i hele vandsystemet.

Til september, når hele projektet er gennemført, og når der er blevet lavet en gangbro over det nye åløb, så vil Esbjerg Kommune arrangere en officiel indvielse, så vi sammen kan fejre begivenheden. Men indtil da vil vi bare glæde os på naturens vegne. Der vil senere komme mange flere billeder og film, og Esbjerg Kommune filmede det hele fra en drone! Slutter Simon Simonsen.

Jedsted 1.jpg
Jedsted 4.jpg
Jedsted 9.jpg