Nyt omløbsstryg i Kongeå lover godt for fremtiden

DSC_0020 (2200x1465).jpg

Fra Erling Christensen i Esbjerg har vi modtaget en række fotos fra arbejdet med at føre Kongeå uden om Jedsted Mølle. Projektet er sat i værk af Esbjerg Kommune, da fiskebestanden i åen altid har haft dårlige betingelser på grund af en spærring ved møllen blot 6 kilometer fra Vadehavet.

Først var her kornmøller for områdets landmænd, derefter blev det opstemmede vand brugt af et vanddrevet elektricitetsværk og senere af det store dambrug ved Jedsted. Erling fortæller, at spærringen for opgående fisk og udtrækkende smolt har været en alvorlig hindring for en god fiskebestand i Kongeå.

Men nu er gravemaskinerne i gang med at ændre åens løb uden om stemmeværket. Kongeåens fisk får opgangsmuligheder og smolten fri adgang til havet. Erling udtrykker ønske om, at man også kan skaffe gode gyde- og opvækstmuligheder i Kongeåens vidtforgrenede system af bække og tilløb.

Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund glæder sig også over, at det er lykkedes at skabe passage ved en af Danmarks mest ødelæggende spærringer.

– Esbjerg Kommune har lyttet til de ændringsforslag, der er fremsendt, og nu vil åens store potentiale viser sig indenfor en overskuelig årrække, slutter Lars Brinch Thygesen.

IMG_9283 (2200x1650).jpg
DSC_0042 (2200x1466).jpg