Generalforsamlinger i en corona-tid

COVID-19-anbefalinger Lystfiskeri kan fortsat dyrkes under hensyn til de seneste corona-restriktioner. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

OPDATERET 8. januar kl. 13.50: Frem til 17. januar er forsamlingsforbuddet sænket til max. 5 person – også hvad angår siddende forsamlinger som f.eks. generalforsamlinger i lyst- og sportsfiskerforeninger.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Regeringens skærpede tiltag og restriktioner gælder til og med 17. januar 2021. Tiltagene betyder blandt andet, at lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde lukkede for offentligheden. Det gælder derfor også de lokale sports- og lystfiskerforeningers klubhuse.

Generalforsamlinger betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes fysisk.

Det er desuden ikke muligt at afholde generalforsamlinger med henvisning til undtagelsen for arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. Undtagelsen omfatter demonstrationer og møder i politiske partier.

Hvornår kan man afholde sin generalforsamling fysisk igen?
Det vides endnu ikke, hvornår det er muligt at afholde fysiske generalforsamlinger igen. Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder foreløbig frem til den 17. januar 2021. Såfremt det ophæves gælder forsamlingsforbud på 10 personer frem til den 28. februar 2021.

Det vides heller ikke, om den friere adgang til at afvikle f.eks. generalforsamlinger overhovedet bliver genindført selvom forsamlingsforbuddet skulle blive hævet til 10 personer efter den 17. januar. 

Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler derfor, at man ikke planlægger en generalforsamling, før det vides, hvad der sker efter den 17. januar.

Du kan læse mere om restriktionerne for kultur- og foreningslivet her

Digital generalforsamling
Der er dog muligt, at en forening kan holde digital generalforsamling, hvis den mulighed fremgår af vedtægterne.

Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der afholdes digital generalforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster. Men det klare udgangspunkt er altså, at generalforsamlingen udskydes til fysisk afholdelse, når lovgivningen igen gør det muligt. Der er ikke tale om nødret i almindelighed medmindre den lovbestemte forhindring i at afholde generalforsamling bliver langvarig.

Har din foreninger spørgsmål til afholdelse af en generalforsamling, så kan direktør Lars Rasmussen kontaktes på lr@sportsfiskerforbundet.dk eller 24 84 07 58.

Artiklen her vil blive opdateretløbende, såfremt, der sker ændringer i restriktionerne.