Guide: Derfor skal du elske blæst og bølger på kysten

Blæst Og Bølger 1 I det tidlige forår betaler det sig at bruge energi på at afsøge den bred, hvor det varme overfladevand presses ind. Her koncentreres byttedyr og jægere.

Vind besværliggør dine kast og kan i det hele taget gøre det til en blandet fornøjelse at være udendørs. Men fisk, og især ørreder, elsker barskt vejr – og det burde du også gøre. Vi giver dig 6 gode grunde.

Vi sportsfiskere er flittige brugere af meteorologiske tjenester. I dag mest via mobiltelefoner og diverse apps, men vi har meget forskellige grunde til at følge med i vejrudsigterne. Nogle vil helst fiske i stille, solrigt og smukt vejr. De siger selv, at de fanger livet og smukke oplevelser. Nogle mener oven i købet, at de fanger deres sjæl. Indimellem fanger de også fisk. Andre fiskere tager kun ud, når vejrguderne virkelig viser tænder. De får masser af bank i form af storm, regn, kulde og andet ubehageligt, men de fanger mange flere og større fisk.

Der er undtagelser, meeeen… generelt er det billedet - især for havørredfiskeren. Er det en form for skæbnebestemt nemesis-effekt, noget new age karma mumbo jumbo… eller er der videnskabelige forklaringer bag? Sportsfiskeren løfter en flig af sløret.

Det blæser næsten altid i Danmark
Som lystfisker i et fladt land med udpræget kystklima – oplever du, at vinden er din trofaste fiskemakker på de fleste ture. Den kan være drilsk og irriterende, blid, mild og kærlig eller hidse sig op til noget, der kan vælte træer og dig omkuld.

Når vind rammer vand, skabes der bølger. Uanset om du fisker fra mole, waders eller båd, kan storm og høje bølger være farlige. Det er derfor en rigtig god idé at følge vejrudsigten, hvis du skal ud at fiske i hårdt vejr. Især fra båd. Men… vind og bølger giver dig i de fleste tilfælde stærkt øgede chancer for godt fiskeri.

Hvis du bruger vind og bølger til din fordel på fisketuren, så giver det i de fleste tilfælde stærkt øgede chancer for fangst.
Hvis du bruger vind og bølger til din fordel på fisketuren, så giver det i de fleste tilfælde stærkt øgede chancer for fangst.

Godt fiskevejr?

Det, vi opfatter som vejr, er i virkeligheden blot klodens forsøg på at regulere temperatur og luftfugtighed.

I denne artikelserie behandler vi forskellige spændende vejrfænomener og giver bud på nogle relevante fisketeknikker og strategier, der udnytter de naturskabte muligheder.

6 gode grunde til at fiske i blæst og bølger:


1. Bølger reducerer lyset under overfladen
De fleste fisk holder af dæmpede lysforhold. Det gælder i særlig grad ørred og sandart. Vind og bølger ledsages ofte af skyer, der reducerer lyset. Desuden reflekteres mere lys væk fra en urolig vandoverflade – og mængden af lys reduceres. Fisk bliver mindre sky, søger ind på lavere vand og jager mere aktivt.

Fisketip: Kystzonen er rig på byttedyr. Når lyset er dæmpet, jager havørreden inde på det lave vand, og den er ikke sky. Uanset om du bruger spinne- eller fluegrej, er lange kast helt unødvendige.

2. Vind og bølger ilter vandet
Efter somre med iltmangel og fiskedød er det let at se, hvor vigtig vinden er for især vores kystmiljø. Blot en enkelt dag med vind og bølger kan forbedre iltforholdene i overfladen og få fiskeriet til at blomstre op.

Fisketip: Tag ud, når vinden har fået tid til at blæse ilt i vandet. Eventuelt dagen efter en god storm.

3. Vind påvirker vandtemperaturen
Ofte kan selv en minimal temperaturændring skabe fantastiske fiskemuligheder. I foråret, hvor lufttemperaturen ofte er højere end vandtemperaturen, kan en pålandsvind sende varmt overfladevand ind mod bredden og starte hele fødekæden op. I sommertiden kan en fralandsvind trække koldt vand ind fra dybet – og skabe en tilsvarende effekt.

Fisketip: Hav et vandtermometer i fisketasken, og tjek vandtemperaturen på forskellige pladser i løbet af dagen. Ofte kan du finde kystnære lommer med optimale betingelser for de fisk, du søger.

4. Vind skaber strømme
Vind kan skabe overfladestrømme, der ganske som tidevand kan føre ilt, moderate temperaturer og byttedyr med sig. Omkring indsnævringer, broer og stenrev kan effekten være meget tydelig – og kortvarigt skabe et fantastisk fiskeri.

Fisketip: Alle steder, hvor fisk kan stå i strømlæ og lure, på føde der føres forbi, er interessante. Uanset om det handler om drivende overfladeinsekter eller mysis og børsteorme.

5. Vind og lys flytter fødekæder
I søer kan det være meget markant, hvordan fødekæder styres af vind i kombination med lys. Tidligt på året starter den skarpe forårssol en produktion af planteplankton i overfladen. Planteplankton ædes af dafnier, der ædes af småfisk – der igen ædes af større rovfisk. Lyset trækker hele fødekæden op i overfladen, og vinden koncentrerer byttedyr og jægere i vandkanten med pålandsvind.

Fisketip: Fra land kaster du direkte ud mod vinden, men fra båd kan du ankre op og affiske den produktive bredzone med vinden i ryggen.

6. Bølger skaber lette måltider
Bølger og dønninger rusker op i brændingszonens tangskove eller søens grødebanker og stenrev. Dermed løsnes byttedyr som insektlarver, rejer, igler, orme og fiskeyngel. Byttedyrene hvirvles rundt i de skiftende strømme, mens havørreden og andre jægere ikke har problemer med orientering og balance.

Fisketip: Fisk med korte kast. Fiskene er ikke sky, og det er svært at bevare følingen med agnene på en lang line. Fiskene jager hurtigt og hugger kontant.

Brug naturfænomenerne
Brug vinden og bølgerne rigtigt, og du forøger dine chancer for fangst betydeligt. Samtidig er det vigtigt ikke at kæmpe mod elementerne. Kast på langs af kysten eller ind mod bredden – eller snup en spinnestang. Lad vind og bølger arbejde for dig – i stedet for at modarbejde dig. Bestem dig for, om du vil nyde livet som godtvejrsfisker – eller om du vil fange fisk. Husk, at barske vejrforhold kræver god fiskebeklædning – og glem ikke polbrillerne, selvom der er mørkt og overskyet. Uberegnelige vinde sender indimellem fluer på afveje.

Artiklen er bragt i Sportsfiskeren 2, 2019.