Mindeord: Formanden har fanget sin sidste fisk

Vernerwhansen Mindeord Forbundsformand Verner W. Hansen var utrættelige i sin kamp for et rent vandmiljø og et godt lystfiskeri. Her i dialog med miljøminister Lea Wermelin om én af hans mærkesager, de åbne, forurenende havbrug. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Naturen og vandmiljøet mistede en af sine helt store stemmer, da Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund fredag d. 7. februar døde i sit hjem i Kolding efter kort tids sygdom. Verner har dermed fanget sin sidste fisk, men han har gennem sit store arbejde for dansk lystfiskeri samtidig sikret sig, at der er rigeligt med fisk til resten af de danske lystfiskere.

Som formand for Danmarks Sportsfiskerforbund igennem 16 år satte Verner W. Hansen afgørende præg på den aktuelle natur- og miljødebat i Danmark, og utallige er de lystfiskere og naturfolk, som har oplevet hans evige entusiasme og nydt godt af hans kyndige, sikre overblik, i verserende natur- og miljøsager.

Verner var en fighter, dedikeret og utrættelig, og med en yderst veludviklet strategisk sans, når det kom til politik. ”Djævlen ligger i detaljen”, var et mantra for Verner, og han var derfor altid velforberedt til fingerspidserne. Hans grundige tilgang til tingene og evne til altid at udvise ordentlighed overfor såvel politiske venner som fjender, gjorde ham til en yderst respekteret stemme, uanset hvor han færdedes. Han formåede samtidig at motivere både medarbejdere og frivillige i Danmarks Sportsfiskerforbund, og hans fokus på troværdighed og fakta blev dermed et kendetegn for hele organisationen.

Igennem sine 16 år som formand formåede Verner samtidig at udvikle Danmarks Sportsfiskerforbund til at være en moderne natur- og miljøorganisation med fokus på et bæredygtigt lystfiskeri. Senest var det i kampen for et sundere havmiljø, at Verner gik forrest, og dybt engageret indledte et opgør med de åbne, forurenende havbrug. En kamp, der hurtigt vandt opbakning hos lokale græsrodsbevægelser og grønne søsterorganisationer, og siden har fået stor opmærksomhed på Christiansborg.

Til trods for, at Verner over de seneste år sjældent svingede fiskestangen, hersker der ingen tvivl om, at han var en passioneret lystfisker. Det vil måske overraske nogle, at Verner, der var født og opvokset ved Dybvadsbro mellem Egtved og Kolding, selv startede sin lystfiskerkarriere som tyvfisker. Skulle man blive en dedikeret lystfisker, krævede det ifølge ham, ”at man som knægt startede som tyvfisker”. Verner var aldrig for fin til at dele en sand lystfiskerhistorie fra fortiden, men vendte tværtimod med glæde både stort som småt over en kop kaffe. Netop i denne rolle, som i sine andre roller og funktioner, vil han blive savnet. For sit engagement, for sin grundighed og for sit milde væsen, hvormed han gav af sit overskud.

Bisættelse
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 13.00
Nordre Kapel, Lærkevej 200, Kolding
Bisættelsen slutter ved kapellet