Forbundsformand Verner W. Hansen er afgået ved døden

Verner W. Hansen Formand For Danmarks Sportsfiskerforbund 2 Forbundsformand Verner W. Hansen. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Det er med stor sorg, at Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget underretning om, at Forbundsformand Verner W. Hansen er afgået ved døden fredag den 7. februar 2020.

Det er med stor sorg, at Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget underretning om, at Forbundsformand Verner W. Hansen er afgået ved døden fredag d. 7. februar.

Verner har været formand for Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2004. Han har altid været en dedikeret formand og arbejdet for forbundets bedste. Både i og uden for lystfiskerkredse har Verner være vellidt og respekteret. Han vil blive savnet.

Vores tanker går til familien.

Æret være Verners minde.

Når forbundet kender tid og sted for begravelsen, vil dette blive kommunikeret.