To havbars per dag i 2020

05_havbars.jpg Foto: Morten Valeur

Fra 2020 må danske lystfiskere hjemtage to havbars per dag, imod én per dag i 2019. Danmarks Sportsfiskerforbund havde fremsat ønske om tre havbars per dag, men er tilfredse med den nye regulering.

Fra 2020 er det tilladt for lystfiskere at hjemtage to havbars per dag i perioden 1. marts – 30. november. Mindstemålet vil fortsat være 42 cm. De to havbars per dag og mindstemålet gælder i Nordsøen fra Hanstholm og sydover.

På Vestkysten nord for Hanstholm og i Kattegat og de indre danske farvande gælder der ingen begrænsninger i forhold til antallet af fisk, der må hjemtages. Mindstemålet på 42 cm gælder dog også i Skagerrak og Kattegat, men ikke i Østersøen.

Danmarks Sportsfiskerforbund havde i sit høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet argumenteret for, at lystfiskere skulle kunne hjemtage tre havbars per dag.

– Selvom vi ikke fik indfriet vores ønsker, er vi ganske godt tilfredse med, at man nu må hjemtage to havbars per dag imod én per dag i 2019. Politisk var der ellers ingen tegn på, at der ville ske ændringer i 2020, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stærkt tværeuropæisk samarbejde bærer frugt
Danmarks Sportsfiskerforbund har i sagen om havbarsfiskeriet arbejdet tæt sammen med de øvrige europæiske lystfiskerorganisationer gennem paraplyorganisationen European Anglers Alliance (EAA).

– Vi har et tæt og godt samarbejde med vores europæiske søsterorganisationer igennem EAA, og sammen med dem har vi presset på for en mere fair regulering af lystfiskeriet efter havbars. Det er nu lykkedes, hvilket er et tegn på, at vi i fællesskab har større gennemslagskraft, når der på europæisk plan fastsættes regler for vores lystfiskeri, siger Kaare Manniche Ebert.

Det er ligeledes lykkedes at få sæsonen forlænget med to måneder – så der nu kan hjemtages fisk fra marts til udgangen af november. Det får næppe de store konsekvenser for de danske lystfiskere, men ændringen er vigtig for dem, der fisker i havbarsens sydlige udbredelsesområde.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbund høringssvar angående havbarsfiskeriet her.