Børn skal kende en vej til naturen

Carsten Rohde 2 Carsten Rohde har været frivillig formidler i projekt Bliv NaturligVis siden 2017.

Carsten Rohde møder naturen gennem sit lystfiskeri, og som frivillig formidler i Bliv NaturligVis viser han skolebørn en vej ud i naturen. Projektet har få formidlere med lystfiskerbaggrund, men det skal der laves om på.

Om Bliv NaturligVis

Bliv NaturligVis er et formidlingsprojekt skabt i samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Projektet bringer jægeres og lystfiskeres engagement og viden om naturen ud i daginsitutioner, skoleklasser og på ungdomsuddannelser. Målet er at styrke børns naturidentitet og naturforståelse. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Det kan da godt være, vi har nogle tabte voksne generationer, som har mistet forbindelsen til naturen. Men børnene kan vi nå at redde. Det var den tanke, der fik lystfisker Carsten Rohde til at melde sig som frivillig naturformidler i Bliv NaturligVis. Projektet flytter undervisningen på skoler, daginstitutioner og ungdomsuddannelser ud i naturen gennem naturoplevelser med frivillige jægere og lystfiskere.

Carsten Rohdes mission er at vise børnene en vej ud i naturen, som de kan følge, når de får brug for den.

– Det er så vigtigt, at vi fortæller de unge mennesker, at vi skal passe på naturen, og at vi tager dem med ud i naturen, så de finder ud af, at det også er et godt sted at være, og at man ikke behøver sidde inde med sin computer hele tiden, siger Carsten Rohde.

Carsten Rohde Bliv Naturligvis Som lystfisker går Carsten Rohde efter havørred i åen og på kysten. Han arbejder til daglig som afdelingsdirektør for IT i Sparekassen Kronjylland.

Blod på fingrene
Carsten Rohde deler sin fritidsinteresse og sit naturkendskab med skoleklasser og børn i specialklasser, og to gange har han undervist i fiskeri på Bliv NaturligVis Camps for børn.

– Jeg tager udgangspunkt i mit eget fiskeri og min egen viden om ørredens gydning og om, hvordan vi får skabt nogle gode miljøer i vandløbene. Ofte fisker vi og dissekerer en fisk, og nogle gange finder vi også byttedyr og krabber og rejer og snakker om, hvad der lever i vandet, fortæller Carsten Rohde, der som regel lykkes med at engagere børnene.

– Børn er jo nysgerrige, og nogle børn er med på den med det samme, når jeg er ude at formidle. Med andre børn kan der være lidt fnidder i starten, men når vi først kommer i gang med at fiske eller dissekere en fisk, så synes de egentlig, det er sjovt at få blod på fingrene.

– Jeg har også været ude i klasser med særligt udfordrede børn, som f.eks. har svært ved at fokusere og sidde stille og derfor fylder meget i et normalt klasseværelse. De børn har brug for at komme ud i den friske luft og lave nogle aktiviteter, og jeg kan mærke, at formidlingen fra Bliv NaturligVis giver dem mulighed for at få et frirum. Så kommer de hjem og har haft en god dag, siger Carsten Rohde.

Han fremhæver et formidlingsbesøg på Skanderborg Aktivitetscenter for udviklingshæmmede personer, som fuldstændigt slog fødderne væk under ham.

– Jeg kom en halv time før tid og blev mødt af en pædagog, som sagde, at centrets beboere og besøgende allerede var klar og i gang med at synge fiskesang. Så lød der et jubelbrøl, for nu kom ”fiskemanden”. Derefter var jeg på i to en halv time. Der blev jeg slået omkuld. Det er den fedeste oplevelse, jeg har haft som formidler indtil nu, siger Carsten Rohde.

Vil du være formidler?
Bliv NaturligVis tilbyder formidling inden for både jagt og lystfiskeri, men formidlere med lystfiskerbaggrund er i stort undertal.

– Jeg er inkarneret lystfisker og kan derfor bidrage med noget andet end at flå et rådyr. Så der er også brug for lystfiskere i Bliv NaturligVis, og det er på tide, at flere lystfiskere kommer på banen som formidlere, siger Carsten Rohde.

Ud over at være formidler fungerer han som mentor og netværksleder for 10 frivillige formidlere i Bliv NaturligVis og har erfaring med at tage imod nye formidlere.

– I første omgang kan man komme med ud at formidle som føl, så man ikke står helt alene. Det er rigtig vigtigt for mig, at folk tager formidlingsopgaverne i det omfang, de kan. Det skal altid være drevet af lyst, siger Carsten Rohde.

– Hvis du gerne vil være formidler, skal du bare gå ind og tilmelde dig som formidler på www.blivnaturligvis.dk. Så vil du modtage en velkomstpakke og en invitation til et intromøde, hvor du bliver klogere på, hvad Bliv NaturligVis handler om. Og så er det egentlig bare derudaf, siger Carsten Rohde.

Du kan kontakte Carsten Rohde på rohde@pc.dk, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at være formidler i Bliv NaturligVis.

Carsten Rohde 3
Formidlerne i Bliv NaturligVis kan låne grej til undervisningen fra én af projektets grejbanker.