Med waders og fiskestang i samfundets tjeneste

Fiskeskoler for flygtninge 1 Irene Maigård har i årevis været en aktiv del af Kolding Sportsfiskerforening og sagde straks ja til at give passionen videre, da hun fik tilbuddet. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Mange unge flygtninge og indvandrere kæmper med at blive en integreret del af det danske samfund. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk taget initiativ til projektet ”Fiskeskoler for flygtninge”, der skal hjælpe de unge ud i foreningslivet, og samtidig hjælpe foreningerne med at byde dem indenfor.

Skovparken i Kolding er på listen over landets hårdeste ghettoområder. 66% af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere med anden etnisk herkomst end dansk, uddannelsesniveauet er lavere end i resten af landet og kriminalitetsraten højere. Forudsætningerne for at få en uddannelse, et arbejde og i det hele taget blive en integreret del af samfundet kan altså være svære.

Netop derfor har Kolding Sportsfiskerforening sagt ja til at være med i projektet ”Fiskeskoler for flygtninge” og arrangere fisketure for en gruppe drenge fra Skovparken. Det fortæller Niels S. Knudsen, der sammen med Irene Maigård står for foreningens fiskeskoleforløb.

– Vi vil gerne hjælpe de her unge gutter på vej. Og så er der ikke noget bedre end at give lystfiskeriet videre. Fisketurene er et frirum, hvor man kan slappe af, knytte bånd og faktisk lære at tackle nogle svære ting. Det husker jeg selv fra min ungdom, hvor fisketure var den bedste medicin, når hverdagen til tider var lidt svær, siger Niels.

Kolding Sportsfiskerforening har allerede haft et fast hold med ni drenge fra lokalområdet med på fisketure 5-6 gange siden foråret, og turene er blevet en større og større succes fra gang til gang.

– Til at begynde med havde vi nogle udfordringer. Drengene havde svært ved at møde op til tiden. Eller også dukkede de slet ikke op. Det har vi så haft en form for krisemøde om, hvor vi fortalte, at vi gør det her frivilligt, og hvis de ikke er interesserede, kan vi sådan set bare lade være. Og det hjalp i hvert fald. Nu er alle næsten med hver gang, og de er virkelig engagerede i turene. Det har vist os, at de værdsætter projektet, fortæller Niels.

Sammenhold giver tro på tingene
På dagens fisketur til Refsgård Fiskesø er alle ni drenge også med. Drengene er mellem 18 og 24 år og født i Danmark af forældre med palæstinensiske eller kurdiske rødder. En af dem er Khalid på 21 år. Han er begejstret for turene og for at have lært Niels og Irene at kende.

– Niels er en super fyr, og Irene er en super kvinde. De er gode mennesker. Det er sjældent, man møder sådan nogle lidt ældre danskere, som er så åbne. I Danmark er der ofte et lidt stereotypt billede af udlændinge som terrorister eller ballademagere. Men sådan ser Irene og Niels ikke på os. De ser på os, som på alle andre danskere, fortæller Khalid, mens han nulrer en klump grøn powerbait mellem fingrene.

Han har netop gennemført sin gymnasieuddannelse og havde før sommeren søgt ind på tandplejeruddannelsen i Aarhus. Men desværre kom han ikke ind denne gang. Det tager dog ikke modet fra ham.

– Jeg må bare prøve igen. Det er ligesom med fiskeri, man skal være tålmodig. Heldigvis har jeg mange gode venner og folk, jeg kan støtte mig op af og som giver én et klap på skulderen. Rigtig mange af dem her på fiskeholdet bakker op om hinanden. Man får bare et fantastisk sammenhold, når man er sammen i en gruppe, siger Khalid. Ved siden af står hans ven 19-årige Abdallah. Han bakker Khalid op.

– Man får ro i hovedet, når man er ude at fiske, og man føler faktisk, at man får mere motivation og energi i hverdagen. Og så er Irene og Niels nogle rigtig gode mennesker, og de har gjort meget for os. Vi elsker at være sammen med dem, for de har styr på fiskeriet og er gode at snakke med, fortæller Abdallah.

Niels er en super fyr, og Irene er en super kvinde. De er gode mennesker. Det er sjældent, man møder sådan nogle lidt ældre danskere, som er så åbne.
Khalid, 21 år.
Hverdagens problemer og udfordringer forsvinder for en stund, når fiskene bider. Samtidig byder fiskeskolen på et sundt og roligt fællesskab, som flere af drengene savner. Foto: Andreas Findling-Rottem.
Hverdagens problemer og udfordringer forsvinder for en stund, når fiskene bider. Samtidig byder fiskeskolen på et sundt og roligt fællesskab, som flere af drengene savner. Foto: Andreas Findling-Rottem.

FISKESKOLER FOR FLYGTNINGE

Fiskeskoler for flygtninge er et 2-årigt integrationsprojekt drevet af Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk. Friluftsrådet støtter projektet med 900.000 kr. fra puljen Udlodningsmidler til Friluftsliv. Medfinansieringen kommer fra LAG Odder-Hedensted og Landdistriktsmidler bevilliget af Erhvervsstyrelsen.

I projektet deltager foreløbigt Vejle Sportsfiskerforening, Odense Sportsfisker Klub, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Kolding Sportsfiskerforening. I løbet af 2019 skal hver forening afholde et fiskeskole-forløb for unge med mindst 10 mødegange. Erfaringerne fra projektet vil blive samlet i en drejebog, som andre foreninger kan følge.

Er din forening interesseret i at starte en fiskeskole op i 2020? Kontakt Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund for at høre mere om projektet og jeres muligheder for at deltage.

Fisketure som integrationsværktøj
Projektets foreløbige succes og drengenes begejstring for fiskeskolen overrasker ikke Line Lerche Mørck, professor ved Aarhus Universitet, der forsker i udsatte unge og grænsefællesskaber. Hun har indgående kendskab til lignende integrationsprojekter, blot med hip hop, løbehjul eller andre fritids- og kulturaktiviteter som omdrejningspunkt.

– Det centrale ved ”Fiskeskoler for flygtninge” ligesom ved lignende projekter, jeg selv har arbejdet med, er, at de bygger bro. Vidt forskellige mennesker samles om et fælles tredje – i jeres tilfælde lystfiskeri. Deltagerne får derfor ikke opfattelsen af at være i en eller anden form for målrettet undervisnings- eller integrationsforløb – men i stedet gør man bare noget sammen, siger Line Lerche Mørck.

Hun mener, at denne type projekter har stor betydning for integrationen i en tid, hvor visse befolkningsgrupper lider under fordomme og stigmatisering.

– Jeg har selv arbejdet med projektet "Aktive drenge", som bl.a. arrangerer Nørrebroløbet i København. Og her er der også en masse frivillige, bl.a. også nogle ældre danskere, som kommer fra en helt anden baggrund, og de lærer så disse drenge at kende og får en tæt relation til dem. Det er brobygning, hvor man lærer at forstå hinanden. Det er utrolig vigtigt, når man lever i en tid, hvor der hersker en stigmatisering af visse grupper i samfundet, bl.a. flygtninge og indvandrere. Det kan være med til at overskride polariseringen, siger Line Lerche Mørck.

Skal "Fiskeskole for flygtninge" og lignende integrationsprojekter have succes, er det helt afhængigt af en stor frivillig indsats, mener Line Lerche Mørck.

– Der skal være et engagement fra de frivillige. Vi har en stor frivillighedskultur, og det er det, der løfter de her projekter. Derfor er det også vigtigt, at det føles meningsfuldt at bidrage, siger Line Lerche Mørck.

Teddy Detalje 1 Kolding Jagt og Fiskeri har doneret fiskestænger og hjul kvit og frit til fiskeskolen. Når man som deltager har været med på 10 ture, er fiskegrejet ens eget. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Nye muligheder for foreningerne
Foreløbig deltager fire af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i projektet. Det er Vejle Sportsfiskerforening, Odense Sportsfisker Klub, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Kolding Sportsfiskerforening. De fire foreninger bærer ifølge direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Rasmussen et vigtigt ansvar for at udvikle og nytænke måden at drive sportsfiskerforening på. Planen er nemlig, at "Fiskeskoler for flygtninge" skal munde ud i en drejebog, som gør erfaringerne fra projektet tilgængeligt for andre foreninger.

– De fire foreninger fortjener virkelig stor ros for at have engageret sig og lagt tid og kræfter i at få disse fiskeskoler på benene. De er allerede kommet rigtigt langt, og vi glæder os meget til at samle og evaluere de erfaringer, de har gjort sig. Forhåbentlig kan vi både blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe udsatte grupper, for eksempel flygtninge og indvandrere, med at blive en mere integreret del af samfundet, men vi håber også meget på, at vi kan lære noget om, hvordan vi tiltrækker nye medlemmer, som måske ikke traditionelt melder sig ind i en sportsfiskerforening, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Målsætningen for projektet er dog endnu ikke indfriet. Målet er nemlig, at 4-6 sportsfiskerforeninger inden året er omme har tilmeldt sig og taget initiativ til en fiskeskole i 2020.

– Vi står klar til at hjælpe vores foreninger i gang sammen med vores samarbejdspartner Integrations-portalen.dk. Så der skal selvfølgelig lyde en klar opfordring til at henvende sig, hvis man som forening har lyst til at være med. Det kan også være en god idé at kontakte en af de foreninger, der allerede er i gang, hvis man vil høre nærmere om, hvad det kræver at deltage, siger Lars Rasmussen.

Teddy Detalje
Nok er de vokset op på blokken, men drengene fra Skovparken finder ro og selvtillid på fisketurene med Irene og Niels fra Kolding Sportsfiskerforening. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Rygter på blokken: "De fanger fisk"
I Kolding er der allerede tegn på, at der er behov for endnu flere fiskeskoler, for i Skovparken løber rygterne om fisketurene og fangsterne allerede. Det forklarer Ahmed Vali, der er en af de tovholdere, som blandt andet hjælper med kontakt mellem Kolding Sportsfiskerforening og drengene fra blokken.

– Jeg bor selv i kvarteret, og her hører jeg, at der bliver talt i krogene: "Hey, ham der fangede fisk på sidste tur. Og nu har de været nede på havnen og fiske", fortæller Ahmad, der studerer til socialrådgiver.

Og selvom samtalerne i Skovparken mest går på fangster og fiskeudstyr, så er Ahmad også sikker på, at drengene får mere ud af det, end de måske tænker over eller giver udtryk for.

– De er en del af noget, en del af et fællesskab. Derfor føler de sig også forpligtet til at komme. Nu har de sat sig for noget, og så kan de ikke pludselig bare give op. På den måde viser de jo sig selv, ar de kan godt klare nye opgaver, holde fast og gennemføre dem. Og det kan de tage med videre i livet, f.eks. på deres kommende uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Forhåbentlig ser flere af de her drenge om 4-5 år tilbage på fiskeskolen og tænker: "hey, det hjalp mig til at komme videre. Det hjalp mig faktisk i min hverdag", siger Ahmad.

Nu håber Niels og Ahmad bare, at rygterne på blokken kan give flere lyst til at komme i gang med lystfiskeriet og blive en del af det gode sammenhold.

Artiklen er bragt i Indblik, Sportsfiskeren 3, 2019.