Unge fra blokken fisker med Kolding Sportsfiskerforening

Fiskeskolen Kolding_deltagere og undervisere 2019.jpg Kassem, Mahmoud, Issa og deres seks kammerater deltager i Fiskeskolen med Kolding Sportsfiskerforening. Lørdag den 22. juni fiskede de i Kolding Fjord med underviserne Niels Skovholm Knudsen og Irene Maigaard fra foreningen. Foto: Fiskeskolen Kolding.

På Fiskeskolen med Kolding Sportsfiskerforening lærer unge med flygtningebaggrund at fiske sammen med frivillige undervisere. Fisketurene er trædesten til både en ny fritidsaktivitet og et nyt fællesskab med etniske danskere, som kan være svære at nå igennem til uden for institutionernes rammer.

Det er lørdag aften, og en flok palæstinensiske unge mænd fra Kolding skal en tur i byen. Aftenen begynder ikke med dåseøl ved et sofabord. Festen starter med en fisketur ved Kolding Fjord sammen med Kolding Sportsfiskerforening. Som én af flere foreninger i Danmarks Sportsfiskerforbund har Kolding Sportsfiskerforening åbnet en fiskeskole for unge med særligt fokus på at lære unge med flygtningebaggrund at fiske. Konceptet ’Fiskeskoler for flygtninge’ er et fælles projekt mellem Integrations-portalen.dk og Danmarks Sportsfiskerforbund, som blev indledt dette forår.

Om Fiskeskoler for flygtninge

Fiskeskoler for flygtninge er et 2-årigt integrationsprojekt drevet af Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk. 

Friluftsrådet støtter projektet med 900.000 kr. fra puljen Udlodningsmidler til Friluftsliv. Medfinansieringen kommer fra LAG Odder-Hedensted og Landdistriktsmidler bevilliget af Erhvervsstyrelsen.

I projektet deltager Vejle Sportsfiskerforening, Odense Sportsfisker Klub, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Kolding Sportsfiskerforening. I løbet af 2019 skal hver forening afholde et fiskeskole-forløb for unge med mindst 10 mødegange.

Erfaringerne fra projektet vil blive samlet i en drejebog, som andre foreninger kan følge.

Flere fiskeskoler i 2020
Er din forening interesseret i at starte en fiskeskole op i 2020? Kontakt Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund for at høre mere om projektet og jeres muligheder for at deltage.

Svært at få ”rigtige” danskere i tale
Gruppen af deltagere i Fiskeskolen med Kolding Sportsfiskerforening er ni unge mænd mellem 18-24 år. Alle er født i Danmark af forældre med rødder i Palæstina. Mange af deres familiemedlemmer har måttet flygte fra krig og er nu spredt rundt omkring i Europa, mere eller mindre tilfældigt. En del af dem bor nu i det sociale boligbyggeri Skovparken i Kolding, hvor et stort overtal af beboerne er ikke etniske danskere. Som én ud af 15 boligområder i Danmark er Skovparken med på den tidligere regerings seneste ghettoliste med mærkatet ”hårdt ghettoområde”.

De ni unge mænd er meget sammen i deres fritid. De støtter hinanden og kender hinandens historie. To af dem er i gang med at læse til revisor. Alle har jobs af forskellig art, der gør det muligt for dem at leve som andre unge i Danmark. De går i byen, snakker om piger og så videre. Men de oplever samtidig, at det er svært at få dem, de kalder ”rigtige” danskere, i tale, særligt uden for Institutionsdanmark. Fiskeskolen har de hørt om gennem Mohamad Ajjawi. Han er ansat af Kolding Kommune og leder Get 2 Sport, som er foreningsidræt under Danmarks Idrætsforbund, der hjælper børn i udsatte boligområder. 

Fluebinding og geddefiskeri
Flere af Fiskeskolens deltagere har prøvet at fiske før, men på Fiskeskolen har de allerede lært en masse nyt om de forskellige fiskeformer, fiskevande og forskelligt grej i det 10 lektioner lange undervisningsforløb, som Fiskerskolen garanterer. De har blandt andet arbejdet med fluebinding, og de har fanget gedder ved Harte Donssøerne.

Denne lørdag aften i juni skal de forsøge sig med havørrederne i Kolding Fjord sammen med underviserne Niels Skovholm Knudsen og Irene Maigaard, begge frivillige fra Kolding Sportsfiskerforening. Teamet omkring Fiskeskolen består desuden af tre tovholdere, Khalil Tayeh, Ahmad Vali og Jadalla Allouch, som motiverer og smidiggør eventuelle kulturelle udfordringer.

Fællesskab i naturen
Der er en herligt løssluppen stemning og en glæde, der smitter under hele fisketuren ved fjorden. Iført waders og gåpåmod vader de i samlet flok ud og indtager deres positioner i det klare vand. Der fiskes med blink, og alle prøver at huske de guldkorn, som deres fiskementorer Irene og Niels har givet dem før seancen. 

Tålmodighed er kodeordet, men alle nyder det smukke vejr, naturen og fællesskabet. Af og til kommer en deltager ind, holder pause og får et godt råd, for så at genoptage fiskeriet. Der er desværre ikke bid fra havørreder denne dag, men et par hornfisk på krogen beviser, at der er fisk i fjorden. I baggrunden ses et marsvin, der støver rundt efter småfisk, og efterhånden som solen går længere ned, kommer marsvinet i sin jagt tættere på de unge lystfiskere. 

Efter aftenens oplevelser bliver der grillet kyllingepølser og drukket en enkelt øl. Der bliver snakket og grinet, mens kaffe og kage kommer indenbords. Det er en flok tilfredse lystfiskere, der efter knapt 4 timers fiskeri tager hjemad. Og som rigtige fiskere skal de lige et smut i byen senere på aftenen.

Deltagere i Fiskeskolen Kolding 2019.jpg
Basale færdigheder som den rette beklædning og klargøring af grej er en del af undervisningen på Fiskeskolen. Foto: Fiskeskolen Kolding.