Fiskeskoler med sportsfiskerforeninger skal give unge nye fællesskaber

Fiskeskoler_2019.jpg Mange unge savner et trygt rum med gode voksenrelationer. Det skal fiskeskoler for flygtninge være med til at skabe. Foto: Arkivfoto.

Sportsfiskerforeninger deltager i et nyt integrationsprojekt, der skal give unge flygtninge nye fællesskaber gennem fiskeoplevelser med erfarne lystfiskere.

Om Fiskeskolerne

"Fiskeskoler for flygtninge" er et 2-årigt integrationsprojekt drevet af Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk.

Friluftsrådet støtter projektet med 900.000 kr. fra puljen Udlodningsmidler til Friluftsliv. Medfinansieringen kommer fra LAG Odder-Hedensted og Landdistriktsmidler bevilliget af Erhvervsstyrelsen.

I projektet deltager Vejle Sportsfiskerforening, Odense Sportsfisker Klub, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Kolding Sportsfiskerforening.

Gennem foråret og efteråret 2019 skal hver forening afholde et fiskeskole-forløb for unge, der strækker sig over mindst 10 mødegange. Erfaringerne fra projektet vil blive samlet i en drejebog, som andre foreninger kan følge.

Fire sportsfiskerforeninger i Danmarks Sportsfiskerforbund har kastet sig over projektet “Fiskeskoler for flygtninge”, der skal hjælpe unge flygtninge ind i foreningslivet og ud i naturen gennem et undervisningsforløb om lystfiskeri. Projektet er sat i søen i et tæt samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk og med tilskud fra Friluftsrådet, LAG Odder-Hedensted og Landdistrikstmidler.

Vejle Sportsfiskerforening, Odense Sportsfisker Klub, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Kolding Sportsfiskerforening deltager i projektet. Fiskeskolerne skal bidrage til en bedre integration, og derfor bliver der lagt vægt på, at deltagerne har anden etnisk oprindelse end dansk. Men alle unge i alderen 14-20 år kan deltage i fiskeskolerne, hvor de unge lærer at fiske og bliver en del af et nyt fællesskab.

– Mange 14-20-årige savner gode relationer til voksne og et rum, hvor de kan tale frit og spørge om det, der er svært at forstå, når man skal lære en ny kultur. Det rum skal projektet ”Fiskeskoler for flygtninge” være med til at skabe, siger Helle Søndergaard, der er direktør for Integrations-portalen.dk.

Portalens rolle i projektet er at formidle ideen til de unge og byde ind med faglig sparring om integration. Projektet ledes af Danmarks Sportsfiskerforbunds fiskebiolog Kaare Manniche Ebert og projektleder Sonja Stokholm fra Integrations-portalen.dk, som tilbyder træning og sparring i at modtage nye medlemmer og vil bidrage med specialviden.

De frivillige i sportsfiskerforeningerne kan skabe gode relationer til de unge i kraft af deres livserfaring og håndelag med stang og line. Håbet er, at forløbet vil inspirere de unge til at finde ro i naturen og nyde at fange deres egne fisk i fællesskab med nye venner fra sportsfiskerforeningen.

– Fiskeskolerne kan noget helt særligt, når det handler om at integrere unge flygtninge. Lystfiskeri er en passion på tværs af mange kulturer, og de unge får skabt nogen stærke bånd til andre unge i vandkanten, mens de spændt venter på, hvad der gemmer sig under overfladen. Det er vi meget glade for at kunne støtte, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet. 

Til inspiration for andre foreninger
Fiskeskolerne skal munde ud i en drejebog, som gør erfaringerne fra forløbet tilgængelige for andre foreninger. Målet er at motivere andre foreninger til at komme i gang.

– Med projektet ønsker vi at understøtte vores medlemsforeninger i at deltage i socialt arbejde med den sidegevinst, at det gør foreningerne tydeligere i lokalsamfundet, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– De fire foreninger vil gennem ”Fiskeskoler for flygtninge” gøre sig nogle erfaringer om, hvordan man bedst tager imod nye medlemmer i en forening, og det kan mange andre foreninger lade sig inspirere af, siger Lars Rasmussen.