Nyt foreningsnavn og nye fiskemuligheder i Viborg

Vlf1 Den nye forening vil gerne samle alle fiskeinteresser, så der er tilbud til både søfiskere, åfiskere, havfiskere og kystfiskere.

Viborg Sportsfiskerforening hedder nu Viborg Lystfiskerforening og har overtaget både og formue fra den nu nedlagte Viborg Fiskeriforening. Den nye forening har som mål at samle alle fiskeinteresser og stå stærkt med mange fiskevande og faciliteter.

Gennem en årrække har Viborg Fiskeriforening, haft svært ved at samle folk, der ville deltage i det nødvendige foreningsarbejde, og som en konsekvens heraf var der lagt op til en fusion med Viborg Sportsfiskerforening. Den plan var der imidlertid ikke den nødvendige opbakning til ved generalforsamlingen, så resultatet blev, at foreningen blev nedlagt.

I stedet for en fusion endte det i stedet med, at Viborg Sportsfiskerforening overtog fire af foreningens både samt halvdelen af formuen.

Nyt foreningsnavn
Viborg Fiskeriforenings aktiviteter og fiskeri har været koncentreret omkring Viborg-søerne og Hald Sø, mens Viborg Sportsfiskerforening primært var en åforening med fiskevand ved mange af de lokale vandløb.

Da vedtægterne i Viborg Sportsfiskerforening alligevel skulle ændres, valgte man at tage skridtet fuld ud og samtidig ændre foreningsnavnet til Viborg Lystfiskerforening.

– Vi ønskede et nyt navn for at signalere, at vi nu står et nyt sted, hvor vi gerne vil være en forening, der samler alle fiskeinteresser og kan tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter og faciliteter, fortæller Jørgen Buch, der er formand for den nye forening.

Viborg Lystfiskerforening råder nu over tre både på Viborg-søerne, hvor af de to er med motor, to både på Hald Sø og en båd med motor på trailer. Desuden mange kilometer fint fiskevand ved seks havørredåer og én lakseå.

Vlf2
Seniorerne i foreningen fik klargjort bådene på Viborg-søerne fredag den 2. februar, så de er klar til et geddesats inden fredningen.

Tilpasning af omkostningerne
Foreningen kom ud af 2023 med et mindre underskud, men at det ikke blev større, skyldtes især de overførte penge fra Viborg Fiskeriforening. Det har derfor været nødvendigt at skære ned på de løbende omkostninger, så foreningen har opsagt en del fiskevand ved Skals Å og ved Jordbro Å.

– Men der har været tale om strækninger, der stort set ikke blev benyttet, så det får ikke nogen betydning for medlemmerne. Ved de andre åer har foreningen genforhandlet aftalerne. Lodsejerne har vist stor forståelse, og der er aftalt væsentlige besparelser, fortæller Jørgen Buch og afslutter:

– Vi ser i stedet frem til at kunne tilbyde de nye bådfaciliteter, ligesom vi også er begyndt at arrangere havture, så der bliver tilbud til mange forskellige lystfiskere.