Dag og nat ved Vejle Å

Veljeåtopbannerartikel

Havørredfiskeri i åen kan både være vanskeligt og spændende. Og når man så dyrker fiskeriet om natten, bliver oplevelsen endnu mere intens og udfordrende. Netop natfluefiskeri efter havørred i åen var dagens tema, da en flok kursister d. 5. august mødtes med de to instruktører sidst på formiddagen.

Sportsfiskeriets Hus, som ligger i Vingsted klos op ad Vejle Å, dannede rammerne for dagens kursus. Instruktørerne lagde ud med at holde et oplæg om natfiskeri ved åen, hvor grej, fluevalg og fiskeri blev gennemgået. 

IMG20230805135129 Der blev bundet fluer til nattens fiskeri. Foto: Jesper Sörensen Gade

Kursisterne fik desuden indblik i havørredens biologi, hvordan man skal opføre sig langs åen og ikke mindst hvilke teknikker, man kan anvende for at overliste fiskene i nattens mulm og mørke.

Herefter blev der bundet fluer. Til natfiskeriet anvendes nogle bestemte fluetyper, som kursisterne fik muligheden for at binde et par stykker af under vejledning fra instruktørerne.

Fluen, der blev bundet, var en variant af Martin Votborgs ‘Flat head’, som både giver en god silhuet, men også flytter meget vand. Dette gør at fluen tydeligt ses op mod nattehimlen.

Og så til fiskeriet
Da Sportsfiskeriets Hus har Vejle Å løbende i baghaven, skulle dette selvfølgelig udnyttes, så efter kursisterne havde bundet en flue hver, viste instruktørerne, hvordan fiskeriet foregår i praksis. Her blev både vist, hvordan kastet skal lægges, men også hvordan man skal bære sig ad langs åen. Dette er vigtigt at have styr på, når man begiver sig ud i mørket.

 

Se videoen, hvor Martin Votborg binder fluen Flathead

 

Efter instruktionen ved vandet og et par fluer senere tog vi ud til fiskevandet, hvor vi delte os op i to. 3 mand pr. instruktør, så der var godt med vand at fiske af, og god tid til at få instruktion ved vandet. Vi startede lidt før det blev mørkt, og så blev der ellers fisket ivrigt ind i mørket.

Det lykkedes for 2 af kursisterne at have kontakt til fisk, en der var efter fluen, og en som faktisk tog fluen og gav en fin fight indtil den desværre faldt af.

Vejleåsamlet Foto: Jesper Sörensen Gade

Epilog
Deltageren Jesper Sörensen Gade sendte efter kurset en mail:

– Det var et rigtig godt og hyggeligt kursus. Meget dygtige undervisere med stor erfaring, trods deres unge alder. Jeg havde en rigtig god dag og lærte meget. Det var fedt at komme til åen og få råd og tips til fiskeriet. Jeg havde et bid ved åen, som desværre sprang af. Men aftenen efter fik jeg min første havørred i 2 år på en flue, jeg bandt på kurset.