Fang ferskvandsfisk på Fyn

Henrik 12.5 kg 110 cm..jpg Henrik kristensen havde heldet med sig på sin allerførste tur til Hudevadsøen.

Lidt sydøst for Odense mellem Tarup og Davinde ligger et stort område med gamle grusgravssøer, og her har man mulighed for at komme til at fiske. Det er Odense Sportsfisker Klub, der styrer fiskeriet, og alle kan komme til for et beskedent beløb.

Søerne ligger dels i Odense Kommune og i Faaborg-Midtfyn Kommune, og i samarbejde med de to kommuner fik Odense Sportsfisker Klub (OSK) en aftale i stand, så klubbens medlemmer kunne fiske i søerne og samtidig skulle klubben administrere fiskeriet.

Tidligere var der frit og gratis fiskeri, men det viste sig at være svært at administrere, så der ikke blev konflikter mellem de mange rekreative interesser, der er i området.

– Det var svært at styre fiskeriet derude, så vi fik lov til at stå for det, fortæller klubbens formand Allan Birk Hansen og fortsætter:

– Der skulle fortsat være adgang for alle, men hvis man ikke er medlem i OSK, koster det 50 kr. om året at fiske der, og så registrerer vi alle fiskere og har styr på tingene.

Der må fiskes i fire af søerne i området, og i tre af søerne er der nu indført catch and release. De nærmere regler for brug af området og info om indmeldelse kan ses på OSK’s hjemmeside.

Rasmus karpe navn Greedy 13,45kg. 2018.jpg Rasmus Hoffmann fik hilst på karpen Greedy.
Rasmus skælkarpe 8.9kg 2018.jpg Rasmus fangede også en flot skælkarpe.
Rasmus suder 3.00kg..jpg Rasmus har også vist, at der er flotte sudere i søerne.

Spændende fiskemuligheder
Søerne rummer de arter, man normalt finder i danske ferskvandssøer, og Allan Birk Hansen har sendt nogle billeder, så vi kan se, at der er noget om snakken.

Henrik Kristensen, der er blevet meldt ind for nylig, besøgte for første gang Hudevadsøen den 8. maj, og resultatet blev en flot gedde på 12,5 kg og 110 cm.

Rasmus Hoffmann er en af de garvede fiskere i området, og han har haft sine karpestænger ude i Davinde sø. Her fik han hilst på karpen Greedy, der vejede 13,45 kg. Det blev også til en skælkarpe på 8,9 kg og en flot suder på 3 kg.